Trwa ładowanie...
dk01a5h
espi

SCANMED MULTIMEDIS S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania akcji przez akcjonariuszy (6/2014)

SCANMED MULTIMEDIS S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania akcji przez akcjonariuszy (6/2014)
Share
dk01a5h

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SCANMED MULTIMEDIS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie stanu posiadania akcji przez akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje, iż w dniu 25.04.2014r. otrzymał od Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Investors") zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 2 ppkt. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439) ("Ustawa"), że w wyniku zbycia akcji Emitenta, w wyniku zawarcia transakcji poza Alternatywnym Systemem Obrotu Newconnect w dniu 24 kwietnia 2014 r. Nastąpiła zmiana stanu posiadania akcji oraz liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez podmioty zarządzane i reprezentowane przez Investors ("Zdarzenie"), w ten sposób, że: Fundusze inwestycyjne otwarte, reprezentowane i zarządzane przez Investors, tj: Investor Parasol SFIO subfundusz Investor Infrastruktury i Informatyki, Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Investor Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Investor Top 25 Małych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Investor Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty ("Fundusze") ? posiadały łącznie 3.621.000 akcji, które stanowią 13,20 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniały do 13,20 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, tj. do wykonywania 3.621.000 głosów z akcji Emitenta, w tym: a) Investor Parasol SFIO subfundusz Investor Infrastruktury i Informatyki - posiadał 24.000 akcji, które stanowiły 0,09 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniały do 0,09 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, tj. do wykonywania 24.000 głosów z akcji Emitenta, po Zdarzeniu nie posiada akcji Emitenta; b) Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Fundusz Inwestycyjny - posiadał 172.000 akcji, które stanowiły 0,63 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniały
do 0,63 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, tj. do wykonywania 172.000 głosów z akcji Emitenta, po Zdarzeniu nie posiada akcji Emitenta; c) Investor Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty - posiadał 344.000 akcji, które stanowiły 1,25 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniały do 1,25 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, tj. do wykonywania 344.000 głosów z akcji Emitenta, po Zdarzeniu nie posiada akcji Emitenta; d) Investor Top 25 Małych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty - posiadał 1.262.000 akcji, które stanowiły 4,60 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniały do 4,60 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, tj. do wykonywania 1.262.000 głosów z akcji Emitenta, po Zdarzeniu nie posiada akcji Emitenta; e) Investor Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty - posiadał 1.092.000 akcji, które stanowiły 3,98 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniały do 3,98 % głosów w ogólnej liczbie głosów na
walnym zgromadzeniu Emitenta, tj. do wykonywania 1.092.000 głosów z akcji Emitenta, po Zdarzeniu nie posiada akcji Emitenta; f) Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty - posiadał 727.000 akcji, które stanowiły 2,65 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniały do 2,65 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, tj. do wykonywania 727.000 głosów z akcji Emitenta, po Zdarzeniu nie posiada akcji Emitenta. Podsumowując, Investors poinformował, że w wyniku Zdarzenia, fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors nie posiadają akcji Emitenta. Investors poinformował, że nie istnieją podmioty zależne od Funduszy lub Investors, które posiadałyby akcje Emitenta. Investors poinformował, że zawiadomienie o stanie posiadania akcji Spółki nie nastąpiło w związku z posiadaniem akcji w sytuacji określonej w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SCANMED MULTIMEDIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SCANMED MULTIMEDIS S.A. usługi inne (UIN)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-150 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Armii Krajowej 18
(ulica) (numer)
012 629 89 00 12 370 25 09.
(telefon) (fax)
sekretariat.zarzadu@multimedis.pl www.multimedis.pl
(e-mail) (www)
677-22-08-459 356701089
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Joanna Szyman Prezes Zarządu
2014-04-25 Aneta Sowińska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dk01a5h

Podziel się opinią

Share
dk01a5h
dk01a5h