Trwa ładowanie...
d26ltgb

SECO/WARWICK S.A. - Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2012 przez SECO/WARWI...

SECO/WARWICK S.A. - Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2012 przez SECO/WARWICK S.A. (1/2012)

Share
d26ltgb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SECO/WARWICK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2012 przez SECO/WARWICK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SECO/WARWICK S.A. (Spółka)
zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), informuje, że raporty okresowe w roku 2012 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach: Raporty kwartalne: - skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011 r. - w dniu 29/02/2012 r. - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r. - w dniu 15/05/2012 r. - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 r. - w dniu 14/11/2012 r. Raport półroczny - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 r. - w dniu 31/08/2012 r. Jednocześnie zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka oświadcza, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe
sprawozdania finansowe. Raporty roczne: - jednostkowy raport roczny za rok 2011 r. - w dniu 30/04/2012 r. - skonsolidowany raport roczny za rok 2011 r. - w dniu 30/04/2012 r. Zarząd SECO/WARWICK S.A., informuje również, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia odstępuje się od publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 103 ust. 1 oraz § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26ltgb

| | | SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SECO/WARWICK S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 66-200 | | Świebodzin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sobieskiego 8 | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 68) 38 20 500 | | (0 68) 38 20 555 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@secowarwick.com.pl | | www.secowarwick.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | PL9270100756 | | 970011679 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-09 Witold Klinowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26ltgb

Podziel się opinią

Share
d26ltgb
d26ltgb