Trwa ładowanie...
d3h8863
d3h8863
espi

SECO/WARWICK S.A. - Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego nr 03/2015 (11/2015)

SECO/WARWICK S.A. - Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego nr 03/2015 (11/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3h8863
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-04
Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.
Temat
Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego nr 03/2015
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 03/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. Zarząd SECO/WARWICK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 04.02.2015 roku powziął informację o formalnym podpisaniu kontraktu pomiędzy spółką zależną Emitenta - SECO/WARWICK EUROPE (Spółka) z siedzibą w Świebodzinie oraz ECOTITANIUM z siedzibą we Francji. Umowa konkretyzuje warunki współpracy w zakresie zamówienia na wykonanie i dostawę urządzeń do rafinacji, recyklingu, oczyszczania oraz topienia tytanu, które opisano w raporcie nr 03/2015. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259) - uzupełnienie

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SECO/WARWICK S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66-200 Świebodzin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sobieskiego 8
(ulica) (numer)
(0 68) 38 20 500 (0 68) 38 20 555
(telefon) (fax)
info@secowarwick.com.pl www.secowarwick.com.pl
(e-mail) (www)
PL9270100756 970011679
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h8863

Podziel się opinią

Share
d3h8863
d3h8863