Trwa ładowanie...
d3bydld

SECO/WARWICK S.A. - Odwołanie i powołanie osób nadzorujących Emitenta (36/2012)

SECO/WARWICK S.A. - Odwołanie i powołanie osób nadzorujących Emitenta (36/2012)

Share
d3bydld

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SECO/WARWICK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odwołanie i powołanie osób nadzorujących Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2012 roku podjęło: -uchwałę nr 6 odwołującą Pana Piotra Kowalewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej -uchwałę nr 7 odwołującą Pana Mariusza Czaplickiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz -uchwałę nr 8 powołującą z dniem 28 listopada 2012r. Pana Zbigniewa Rogóż do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej -uchwałę nr 9 powołującą z dniem 28 listopada 2012r. Dr Gutmanna Habig do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej -uchwałę nr 10 powołującą z dniem 1 stycznia 2013r. Pana Witolda Klinowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej przez Panów Zbigniewa Rogóż, Gutmanna Habig oraz Witolda Klinowskiego stanowiska przedstawiają się następująco: Pan Zbigniew Rogóż: Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W latach 1980-1982 był Ekonomistą w Instytucie Metali Nieżelaznych w
Gliwicach. Od 1982 do 1989 roku zatrudniony w działach finansowych CHZ Centrozap sp. z o.o. w Katowicach. W latach 1989-1990 pracował jako Specjalista ds. finansowych w Fortrade Financing S.A. w Warszawie. W kolejnych latach (1990-1996) sprawował funkcję Członka Zarządu Ferrostaal Polska sp. z o.o. w Katowicach. W latach 1997-2004 kontynuował karierę w Banku Handlowym w Warszawie S.A. piastując kolejno stanowiska: Dyrektora Regionu, Dyrektora Departamentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej oraz Dyrektora Departamentu Finansowania Handlu. Przez trzy kolejne lata Pan Zbigniew Rogóż był zatrudniony w Banku Millenium S.A. w Warszawie jako Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych. Od 2007r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Amica Wronki S.A., a od 2009r. do czerwca 2012r. w DSW AFM sp. z o.o. w Gdańsku. Od 2010r. związany z firmą Saski Partners sp. z o.o w Warszawie początkowo jako Dyrektor ds. Finansowania Projektów, obecnie jako Partner. Pan Zbigniew Rogóż był członkiem Rady Nadzorczej w ACT sp. z
o.o.(1989-1991), Ferrostaal Polska sp. z o.o.(1997-1999) oraz w Zakładach Koksowniczych "Przyjaźń" PP (1997-2003). Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił natomiast w Gram A/S (2007-2008) i FOR-NET S.A. (2008-2012). Dr Gutmann Habig: Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Uniwersytetu we Freiburgu. Stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie w Dortmundzie. Po studiach odbył staż w Komisji Europejskiej w Brukseli. Dr Gutmann Habig rozpoczął swoją karierę zawodową jako pracownik naukowy w Instytucie Rozwoju Technologii w Hamburgu. Następnie wstąpił do VDMA, Niemieckiej Federacji Inżynierów we Frankfurcie, działającej w sektorze obrabiarek. Tam założył Stowarzyszenie ?Lasers and Laser Systems for Materials Processing". W 1992r. został mianowany Dyrektorem Zarządzającym w sektorze technologii Thermoprocess, maszyn odlewniczych i sprzętu metalurgicznego oraz Sekretarzem Generalnym takich europejskich stowarzyszeń jak CECOF i CEMAFON. Jest również założycielem EU Metallurgy. Pan Witold
Klinowski: Posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. W latach 1970-1990 zatrudniony był na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Jakości w Lubuskich Zakładach Termotechnicznych "Elterma" S.A. (obecnie SECO/WARWICK EUROPE S.A.).W latach 1990-1991 pracował w TransVac s.c. w Świebodzinie jako Dyrektor Produkcji. Od 1991r. do chwili obecnej pełni funkcję Członka Zarządu SECO/WARWICK S.A. Od 2004r. jest Członkiem Rady Nadzorczej Lubuskich Zakładów Termotechnicznych "Elterma" S.A. (obecnie SECO/WARWICK EUROPE S.A.). Jest również zatrudniony w SECO/WARWICK S.A. na stanowisku Dyrektora Zarządzającego. Działalność prowadzona przez Panów Zbigniewa Rogóż, Gutmanna Habig oraz Witolda Klinowskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta. Panowie Zbigniew Rogóż, Gutmann Habig oraz Witold Klinowski nie uczestniczą w organach, ani nie są wspólnikami innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych wobec SECO/WARWICK
S.A. Powołane osoby nadzorujące nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bydld

| | | SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SECO/WARWICK S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 66-200 | | Świebodzin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sobieskiego 8 | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 68) 38 20 500 | | (0 68) 38 20 555 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@secowarwick.com.pl | | www.secowarwick.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | PL9270100756 | | 970011679 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bydld

Podziel się opinią

Share
d3bydld
d3bydld