Trwa ładowanie...
d2za41v

Sejm: prezydent otrzyma budżet na przyszły rok 6 marca 2012 r.

Sejm uchwali budżet na przyszły rok 27 stycznia 2012 r., a prezydent Bronisław Komorowski otrzyma ustawę do podpisu 6 marca 2012 r. - przewiduje przyjęty we wtorek przez Komisję Finansów Publicznych harmonogram prac komisji nad projektem.

Share
d2za41v

Zgodnie z planem prac Sejmu, pierwsze czytanie projektu budżetu zaplanowano na godzinę 12 w środę.

Przyjęty przez komisję finansów harmonogram przewiduje, że w dniach 16-22 grudnia nad projektem będą pracować komisje sejmowe, a od 27 grudnia do 11 stycznia 2012 r. Komisja Finansów Publicznych będzie rozpatrywać opinie "komisji branżowych".

W dokumencie zaplanowano, że poprawki posłowie będą mogli zgłaszać do 12 stycznia, a komisja finansów przyjmie sprawozdanie z prac nad projektem 13 stycznia 2012 r.

d2za41v

Harmonogram zakłada, że drugie czytanie projektu odbędzie się na posiedzeniu Sejmu 25 stycznia 2012 r. Dzień później komisja finansów zajmie się poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania, a trzecie czytanie i uchwalenie ustawy zaplanowano na posiedzenie Sejmu w dniu 27 stycznia 2012 r.

1 lutego 2012 r. uchwalona przez Sejm ustawa zostanie skierowana do Senatu. Izba wyższa powinna podjąć uchwałę w sprawie ustawy budżetowej do 21 lutego.

Jeżeli Senat wprowadzi do ustawy poprawki, zostaną one rozpatrzone przez sejmową komisję finansów 24 lutego. Na posiedzeniu plenarnym Sejmu w dniach 29 lutego - 2 marca 2012 r. poprawki senackie zostaną poddane pod głosowanie.

Harmonogram przewiduje, że 6 marca 2012 r. ustawa zostanie przekazana prezydentowi do podpisu.

d2za41v

Rząd przyjął projekt budżetu państwa na 2012 r. w ubiegły wtorek. Dopuszczalny deficyt budżetowy określono na poziomie 35 mld zł, a deficyt budżetu środków europejskich ustalono na poziomie 4,5 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych ma nie przekroczyć 3 proc. PKB. Przyjęto, że wydatki budżetu państwa wyniosą nie więcej niż 328,7 mld zł, a dochody 293,7 mld zł, (z tego 264,8 mld zł z podatków o 7,3 proc. więcej niż w 2011 r.).

Projekt przewiduje zamrożenie płac w państwowej sferze budżetowej. Rząd zaplanował waloryzację od marca 2012 r. świadczeń emerytalno-rentowych o 4,8 proc. Od września 2012 r. podwyżkę w wysokości 3,8 proc. otrzymać mają nauczyciele.

Projekt przyjęto przy założeniach, że w przyszłym roku wzrost gospodarczy wyniesie 2,5 proc., inflacja 2,8 proc., a bezrobocie na koniec 2012 r. sięgnie 12,3 proc.

Zgodnie z konstytucją i ustawą o finansach publicznych, jeżeli ustawa budżetowa albo ustawa o prowizorium budżetowym nie weszły w życie w dniu rozpoczęcia roku budżetowego, rząd prowadzi gospodarkę finansową państwa na podstawie projektu przedstawionego Sejmowi. W takim przypadku obowiązują stawki należności budżetowych oraz składki na państwowe fundusze celowe w wysokości ustalonej dla roku poprzedzającego rok budżetowy.

d2za41v

Ponadto, jeżeli w ciągu czterech miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie on przedstawiony prezydentowi do podpisu, może on w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Prezydent ma podpisać budżet w ciągu siedmiu dni. Jeżeli zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności ustawy z konstytucją, Trybunał musi orzec w tej sprawie w ciągu dwóch miesięcy.

d2za41v

Podziel się opinią

Share
d2za41v
d2za41v