Trwa ładowanie...
d1hntnf
d1hntnf

Sejm przyjął nowe przepisy dotyczące świadectw żeglugowych

Urzędy żeglugi śródlądowej będą wydawać tzw. wspólnotowe świadectwa zdolności żeglugowej nowym statkom oraz takim, które zarobkowo przewożą osoby lub towary po wodach UE - zakłada jednogłośnie znowelizowana w czwartek przez Sejm ustawa o żegludze śródlądowej oraz ustawa o dozorze technicznym.
Share
d1hntnf

W głosowaniu wzięło udział 375 posłów.

Nowela wprowadza, oprócz dotychczas funkcjonujących świadectw zdolności żeglugowej, wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej. Dokument ten będzie wydawany przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej dla statków nowo budowanych oraz tych, które posiadają określone parametry techniczne i wykonują zarobkowy przewóz osób lub rzeczy po śródlądowych drogach wodnych Unii Europejskiej.

Zgodnie z nowymi przepisami świadectwa będą wydawane na czas określony - w przypadku statków pasażerskich nie dłuższy niż 5álat, a dla pozostałych statków - 10 lat.

d1hntnf

Wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej będzie można uzyskać po poddaniu statku inspekcji technicznej, przeprowadzonej przez specjalną komisję. Takie komisje będą tworzone w wyznaczonych urzędach żeglugi śródlądowej.

Przyjęcie nowych rozwiązań jest wykonaniem zobowiązań wynikających zádyrektywy unijnej, ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej.

Wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej ma potwierdzać wymóg, że statek spełnia odpowiednie kryteria techniczne i bezpieczeństwa. Bez tego świadectwa statek nie może pływać po wodach unijnych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po dłuższym vacatio legis.

Nowela trafi teraz do Senatu.

d1hntnf

Podziel się opinią

Share
d1hntnf
d1hntnf