Trwa ładowanie...
holderName
holderName

Sejm uchwalił nowelizację rozszerzającą uprawnienia emerytalne górników-ratowników

Sejm jednogłośnie uchwalił
nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych zakładającą, że okresy oddelegowania do pracy w
stacjach ratownictwa górniczego wliczane są górnikom do emerytury
tak samo, jak praca pod ziemią.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
holderName

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 417 posłów, nikt nie był przeciw oraz nie wstrzymał się od głosowania.

Nowelizacja dotyczy ratowników górniczych, pełniących dyżury w centralnej oraz okręgowych stacjach ratownictwa górniczego.

Obecnie górnicy mogą przechodzić na emeryturę po 25 latach pracy pod ziemią bez względu na wiek. Ratownicy muszą pracować dłużej, ponieważ ZUS nie zalicza im do emerytury okresu, gdy pełnią dyżury w stacjach ratownictwa - centralnej i okręgowych. Według przyjętej nowelizacji, okresy oddelegowania do pracy ratowniczej będą wliczane do emerytury tak, jak praca pod ziemią.

Obecnie w centralnej stacji jest oddelegowanych 65 ratowników górniczych, a w stacjach okręgowych - 53 ratowników. Rocznie na emeryturę przechodzi 5-10 osób wcześniej delegowanych do tych stacji.

Skutki finansowe wejścia w życie nowelizacji to ok. 300-500 tys. zł rocznie.

holderName

Podziel się opinią

Share
holderName
holderName