Trwa ładowanie...
d2oq2ob
12-04-2016 16:30

Sejmowa komisja za projektem ws. pierwokupu prywatnych lasów przez państwo

Sejmowa komisja środowiska opowiedziała się za projektem ustawy zakładającym, że po 1 maja Lasy Państwowe będą miały prawo pierwokupu prywatnych gruntów leśnych. Zmianę krytykuje PO - wskazuje, że to kolejne uderzenie w konstytucyjne prawo własności.

Share
d2oq2ob

We wtorek posłowie sejmowej komisji środowiska rozpatrywali rządowy projekt noweli ustawy o lasach. Za projektem wraz z poprawkami, głównie doprecyzowującymi, zagłosowało 17 posłów, 5 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. We wtorek planowane jest drugie czytanie na forum Sejmu.

Podczas prac odrzucono poprawki zgłoszone przez opozycję. Jedna z poprawek PO zakładała możliwość wycofania się prywatnego właściciela z transakcji sprzedaży, gdyby wycena była dla niego niezadowalająca. Kolejna przesuwała vacatio legis przepisów na 30 września br. Zgodnie z projektem rządowym nowe prawo ma obowiązywać od 30 kwietnia.

"Takie procedowanie, w tak krótkim czasie urąga przyzwoitości" - podkreśliła przedstawicielka PO. Anna Paluch (PiS) zauważył, że data 30 kwietnia jako termin wejścia w życie ustawy została zaproponowana, by nie było luki w przepisach, by zachować ciągłość ochrony ziemi. 1 maja 2016 r. mija 12-letni okres ochronny na zakup ziemi rolnej i gruntów leśnych przez cudzoziemców przewidziany przez traktat akcesyjny.

Wiceminister środowiska Andrzej Konieczny tłumaczył podczas posiedzenia komisji, że nowela pozwoli Lasom Państwowym wywiązywanie się ze swoich obowiązków, czyli "powiększania areału lasów jako strategicznych zasobów naturalnych kraju. Krajowy program zwiększania lesistości zakłada powiększenie powierzchni leśnych do 30 proc. powierzchni kraju w 2020 r. i 33 proc. w 2050 r. Obecnie jest to 29 proc.

d2oq2ob

"Umożliwi przeciwdziałanie negatywnym procesom, które mogą nastąpić w związku z wygasającymi 1 maja br. ograniczeniami w nabywaniu gruntów rolnych i leśnych przez cudzoziemców. Jest przy tym wielce prawdopodobne, że po upływnie tego okresu przejściowego, z którym niechybnie będzie wiązał się wzrost popytu ze strony osób fizycznych i podmiotów prawa prywatnego na nieruchomości gruntowe na terytorium RP w tym na niepaństwowe grunty leśne, który jest w Polsce blisko 2 mln ha" - dodał.

Wiceminister wyjaśnił, że projektowana nowela umożliwi nabywanie przez Skarb Państwa reprezentowanego przez LP, pierwokupu i wykupu gruntów leśnych zbywanych przez osoby fizyczne czy osoby prawne.

Przepisy będą dotyczyć gruntów m.in.: oznaczonych jako lasy w ewidencji gruntów i budynków, przeznaczonych do zalesiania, objętych uproszczonym planem urządzenia lasu.

Konieczny wskazał, że prawo pierwokupu będzie dotyczyć przypadków gdy grunty leśne będą nabywane na podstawie umowy sprzedaży. Natomiast prawo wykupu będzie dotyczyć przypadków gdy grunty będą nabywane na podstawie umowy innej niż sprzedaż, np. zamiany czy darowizny. Pierwokup i wykup nie będzie dotyczyć przypadków zbycia gruntów na rzecz kręgu osób bliskich, czy dziedziczenia.

d2oq2ob

"Projektowane rozwiązania nie ingerują w konstytucyjne istotę prawa własności. W przypadku chęci zbycia gruntu właściciel zachowuje podstawowy atrybut swojego prawa, tzn. prawa do rozporządzania rzeczą. W przypadku woli zbycia, rzecz zostaje zbyta, tyle że nabywcą będzie Skarb Państwa" - dodał przedstawiciel MŚ.

Wiceminister przyznał, że zgodnie z prawem UE zakazane są wszelkie ograniczenia w przepływnie kapitału między państwami członkowskimi. Jednak argumentował, że Trybunał Sprawiedliwości UE w swoim orzecznictwie dopuszcza pewne ograniczenia jeżeli leżą one w interesie publicznym. "Powiększenie areału lasów państwowych oraz realizowanie programu wzrostu lesistości kraju, niewątpliwie leży w żywotnym interesie publicznym, RP jako wspólnoty narodowej" - podkreślił.

Z tą argumentacją nie zgodził się przewodniczący komisji środowiska Stanisław Gawłowski (PO).

"To jest kolejny projekt ustawy po projekcie ustawy o ziemi (ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa), który ewidentnie narusza prawo własności i bardzo mocno ogranicza swobodę dysponowania lasami w Polsce. Co więcej poprzez tak naprawdę monopolizację nabywcy, doprowadzi się do ograniczenia wartości lasów prywatnych. Jest to zła ustawa, niepotrzebna, wręcz skandaliczna, bo po raz kolejny prawo własności jest naruszane" - przekonywał w rozmowie z PAP poseł PO.

d2oq2ob

Jego zdaniem, uzasadnienie ustawy, czyli chęć powiększania powierzchni leśnych, wprowadza w błąd. "Ta nieruchomość (prywatna) jest już objęta lasem i nie zwiększy lesistości. Jeżeli jest taka inicjatywa to trzeba zaproponować, aby np. część gruntów, które znajdują się w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnej, szczególnie grunty o niższej klasie podlegały zalesieniu i z mocy prawa przechodziły do zarządu LP. Wtedy rzeczywiście zwiększamy lesistość" - wskazał Gawłowski.

d2oq2ob
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2oq2ob