Trwa ładowanie...
d274qjm
d274qjm

Sejmowe komisje o zapobieganiu zanieczyszczenia morza przez statki

Sejmowe komisje środowiska i infrastruktury skierowały do dalszych prac w podkomisji projekt noweli o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. Zgodnie z nowym prawem od 2015 r. zawartość siarki w paliwie żeglugowym ma być obniżona i wynosić 0,1 proc.
Share
d274qjm

Na środowym posiedzeniu połączonych komisji wiceminister infrastruktury i rozwoju Dorota Pyć wyjaśniła, że przyjęcie nowych rozwiązań prawnych wynika z dyrektywy UE w zakresie m.in. zawartości siarki w paliwach żeglugowych oraz międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (MARPOL).

Zgodnie z międzynarodowymi wymogami, od 2015 r. maksymalna zawartość siarki w paliwach stosowanych przez statki pływające m.in. po Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym, Morzu Karaibskim, kanale La Manche oraz wód wzdłuż wybrzeża Ameryki Północnej ma być obniżona i może wynosić 0,1 proc. Teraz można stosować na tych obszarach żeglugowych paliwa z zawartością siarki na poziomie 1 proc.

Pyć dodała, że zaostrzone reguły zawartości siarki w paliwach żeglugowych, mają przyczynić się do poprawy środowiska naturalnego m.in. jakości powietrza w strefach przybrzeżnych, co wpłynie na poprawę zdrowia ludzi. Tlenek siarki odpowiedzialny jest również m.in za kwaśne deszcze.

d274qjm

Podczas posiedzenia połączonych komisji poseł Kazimierz Smoliński (PiS) ocenił, że dyrektywa UE w tej sprawie wzbudziła wiele emocji wśród armatorów, szczególnie dotyczyło to Bałtyku i Morza Północnego. "Generuje ogromny wzrost kosztów związanych z transportem morskim" - podkreślił. Jego zdaniem koszty mogą wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent w zależności od długości frachtu.

Pyć powiedziała, że aby armatorzy mogli wywiązać się z nowych obowiązków, w projekcie ustawy zaproponowano alternatywę dla stosowania paliw niskosiarkowych (0,1 proc.), którymi mają być technologie, których zastosowanie spowoduje redukcję siarki, która będzie porównywalna z zastosowaniem paliw niskosiarkowych. Statki będą mogły być wyposażane np. w pokładowe systemy oczyszczania spalin z siarki. Możliwe będą również alternatywne rozwiązania napędu statków, takie jak LNG, biopaliwa czy metanol.

Wiceminister przyznała, że nowe regulacje dotkną część armatorów. Podkreśliła jednak, że pomoc państwa będzie mogła być skierowana jedynie do tych, którzy pływają pod banderą jednego z państw UE. Dodała, że wielu z nich od dłuższego czasu przygotowywało się do nowych regulacji i np. unowocześniło statki.

Jeden z posłów pytał także, czy nowe, bardziej restrykcyjne prawo nie będzie promowało rosyjskich statków. Wiceminister odnosząc się do tej kwestii zwróciła uwagę, że Rosja jest stroną konwencji MARPOL także w kwestii maksymalnej zawartości siarki w paliwach żeglugowych.

d274qjm

Podziel się opinią

Share
d274qjm
d274qjm