Trwa ładowanie...
d17t2nk

SEKO S.A. - Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013r. (3/2013)

SEKO S.A. - Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013r. (3/2013)

Share
d17t2nk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-28
Skrócona nazwa emitenta
SEKO S.A.
Temat
Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SEKO S.A. (Spółka lub Emitent) z siedzibą w Chojnicach podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013: 1. Raporty kwartalne: - raport kwartalny za I kwartał 2013 r. ? 10 maja 2013 r. - raport kwartalny za III kwartał 2013 r. ? 8 listopada 2013 r. 2. Raport półroczny za I półrocze 2013 r. ? 30 sierpnia 2013 r. 3. Raport roczny za 2012 r. ? 21 marca 2013 r. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, w myśl §102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), że raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2012 nie zostanie przekazany. Ponadto, zgodnie z §101 ust. 2 Rozporządzenia, nie zostanie przekazany raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17t2nk

| | | SEKO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SEKO S.A. | | Spożywczy ( spo ) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 89-620 | | Chojnice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zakładowa | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48523950600 | | +48523967350 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | seko@sekosa.pl | | www.rybki-seko.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5860102990 | | 190601172 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu
2013-01-28 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17t2nk

Podziel się opinią

Share
d17t2nk
d17t2nk