Trwa ładowanie...
d3xeik1
espi

SEKO S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r. (3/2011)

SEKO S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r. (3/2011)
Share
d3xeik1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-03
Skrócona nazwa emitenta
SEKO S.A.
Temat
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r.
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd SEKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r. stanowiący załącznik do raportu.Informacje przekazane do publicznej wiadomości w 2010 r. są dostępne: w siedzibie Spółki w Chojnicach; na stronie internetowej www.rybki-seko.pl oraz w ekonomicznym serwisie informacyjnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Polskiej Agencji Prasowej pod adresem www.gpwinfostrefa.pl.Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005, nr 184, poz. 1539 ze zm.).
Załączniki
Plik Opis
zalacznikwykazinformacjiprzekazanychw_2010.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SEKO S.A. Spożywczy ( spo )
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
89-620 Chojnice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zakładowa 3
(ulica) (numer)
+48523950600 +48533967351
(telefon) (fax)
seko@rybki-seko.pl www.rybki-seko.pl
(e-mail) (www)
5860102990 190601172
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu
2011-02-03 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3xeik1

Podziel się opinią

Share
d3xeik1
d3xeik1