Trwa ładowanie...
d4zqr35

SELENA FM S.A. - Wykaz informacji przekazanych przez Selena FM S.A. do publicznej wiadomości w 20 ...

SELENA FM S.A. - Wykaz informacji przekazanych przez Selena FM S.A. do publicznej wiadomości w 2014 roku (4/2015)

Share
d4zqr35

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SELENA FM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wykaz informacji przekazanych przez Selena FM S.A. do publicznej wiadomości w 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przesyła wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości przez Spółkę w 2014 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wszystkie wymienione w wykazie raporty są dostępne w siedzibie Emitenta przy ul. Strzegomskiej 2-4 we Wrocławiu. Treść raportów dostępna jest również na stronie internetowej Spółki: www.selena.com/pl/ w sekcji ?relacje inwestorskie?. Raporty okresowe: Jednostkowy raport roczny za 2013 rok (21.03.2014) Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok (21.03.2014) Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2014 r. (15.05.2014) Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półr. 2014 r. (29.08.2014) Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2014 r. (14.11.2014) Raporty bieżące: RB 1/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r. (10.01.2014) RB 2/2014 Zawarcie umów kredytowych (17.01.2014) RB 3/2014 Rezygnacja osoby zarządzającej (11.03.2014) RB 4/2014 Powołanie członków
zarządu na nowa kadencję (17.03.2014) RB 5/2014 Wykaz informacji przekazanych przez Selena FM S.A. do publicznej wiadomości w 2013 r. (25.03.2014) RB 6/2014 Zbycie akcji spółki przez osobę zarządzającą (31.03.2014) RB 7/2014 Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy (12.05.2014) RB 8/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. na dzień 9 czerwca 2014 r. (12.05.2014) RB 9/2014 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 9 czerwca 2014 r. (12.05.2014) RB 10/2014 Proponowane zmiany w statucie spółki Selena FM S.A. (12.05.2014) RB 11/2014 Wybór biegłego rewidenta (23.05.2014) RB 13/2014 Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom spółki Selena FM S.A. (09.06.2014) RB 14/2014 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 9 czerwca 2014 r. (09.06.2014) RB 15/2014 Zmiany w statucie Selena FM S.A. uchwalone przez Walne Zgromadzenie (09.06.2014) RB 16/2014 Wykaz
akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 9 czerwca 2014 r. (09.06.2014) RB 17/2014 Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej (09.06.2014) RB 18/2014 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (13.06.2014) RB 19/2014 Rejestracja zmian statutu spółki Selena FM S.A. (09.07.2014) RB 20/2014 Powołanie osoby zarządzającej (05.09.2014) RB 21/2014 Zmiany w organach zarządzających i nadzoru Spółki (25.09.2014) RB 22/2014 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (16.12.2014) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4zqr35

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SELENA FM S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-611 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Strzegomska | | 2-4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 78 38 210 | | 071 78 38 291 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | selenafm@selena.com | | www.selena.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 884-00-30-013 | | 890226440 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Krzysztof Kluza Wiceprezes Zarządu
2015-03-23 Andrzej Lipowicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4zqr35

Podziel się opinią

Share
d4zqr35
d4zqr35