Trwa ładowanie...
d1xo61j

Sen. Kleina: w budżecie spadły wydatki na TK i RPO

Przyjęty przez Sejm budżet zmniejszył wydatki Trybunału Konstytucyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich - mówił w środę w Senacie Kazimierz Kleina (PO). Wnioski mniejszości mają zwiększyć wydatki tych instytucji.

Share
d1xo61j

Kleina przedstawił podczas debaty budżetowej w Senacie wnioski mniejszości, czyli poprawki, które nie zyskały poparcia komisji budżetu i finansów publicznych.

Wskazał m.in. na poprawki zwiększające budżet Trybunału Konstytucyjnego, czy Rzecznika Praw Obywatelskich kosztem rezerwy ogólnej budżetu Rady Ministrów. Jego zdaniem to symboliczne poprawki - bowiem administracja w tym roku otrzyma wzrost wynagrodzeń, ale wskutek poprawek sejmowych kilka instytucji, w tym TK i RPO, otrzymały mniejsze kwoty.

"To jest dla nas niezrozumiałe" - mówił Kleina. Senator zauważył, że "w ostatnim czasie TK jest pod wielką krytyką obozu rządzącego", a RPO zabierał głos w wielu sprawach politycznych.

Jego zdaniem pracownicy TK i RPO myślą, iż tracą wynagrodzenia tylko dlatego, że instytucje, w których pracują mają inne zdanie niż większość rządząca.

d1xo61j

Przewodniczący komisji budżetu i finansów publicznych Grzegorz Bierecki (PiS) powiedział, że w przypadku budżetów TK i RPO mamy do czynienia z utrzymaniem wydatków na poziomie zeszłorocznym, a nie spadkiem. W odpowiedzi Kleina poinformował, że z ustawy budżetowej wynika jednak, iż wydatki TK będą stanowiły 99 proc. zeszłorocznych, a RPO - 95 proc.

Senator Jan Rulewski (PO) pytał m.in. o wydatki na Państwową Inspekcję Pracy. Wskazał, że zgodnie z deklaracjami rządu PIP ma mieć większe uprawienia, tymczasem - jak zwraca uwagę "Solidarność" - wydatki na inspekcję spadają.

Bierecki zapowiedział złożenie poprawki pozwalającej inspekcji na realizację ważnych zadań na nią nałożonych. Wskazał, że "przywróci ona istotną część środków, których państwowa inspekcja pracy została pozbawiona w Sejmie". "Będę prosił o poparcie tej poprawki" - zaapelował.

Tymczasem Senator Marek Borowski (niezależny) zauważył, że z dokumentów wynika, iż PIP w 2015 r. miała 291 mln zł, a w ustawie na 2016 r. jest to prawie 309 mln zł. "Ja rozumiem, że nic nie spada, a poprawka, którą chce zaproponować senator Bierecki jeszcze zwiększy te kwoty. I dobrze" - ocenił Borowski.

d1xo61j

Wśród wniosków mniejszości jest poprawka komisji praw człowieka i praworządności, która miała zwiększyć o ok. 1,6 mln zł środki na uposażenia sędziów Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Poprawka ta jednocześnie zwiększa dochody ze sprzedaży mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Negatywną opinię komisji finansów uzyskała też poprawka zwiększająca o ok. 1,6 mln zł kwotę przeznaczoną na uposażenia sędziów TK w stanie spoczynku. Pieniądze na ten cel miałyby pochodzić z rezerwy ogólnej Rady Ministrów.

Podobny los spotkał poprawkę zwiększającą o 3,3 mln zł budżet RPO, kosztem zmniejszenia ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów.

Inny wniosek mniejszości to poprawka zmniejszająca o 250 tys. zł wydatki na CBOS, a także poprawka komisji środowiska przewidująca zwiększenie o 27,9 mln zł wydatków na Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej kosztem mniejszych wydatków na współfinansowanie inwestycji unijnych.

d1xo61j

Kolejny wniosek - tym razem komisji gospodarki narodowej i innowacyjności - ma na celu zmniejszenie o 3 mln zł rezerwy na dofinansowanie restrukturyzacji górnictwa i przeznaczenie tej kwoty na dotację dla Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego "Guido".

Ponadto komisja nie zgodziła się, by środkami z rezerwy celowej objąć szkolenia organizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Negatywnie zaopiniowano także poprawki senatorów PO przeznaczające 60 mln zł na dotacje do dróg wojewódzkich oraz 200 mln zł na dofinansowanie do programu budowy dróg gminnych i powiatowych w latach 2016-2019 kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę zadłużenia zagranicznego.

Uznania komisji nie uzyskała też poprawka przeznaczająca 1 mln zł na finansowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży kosztem zmniejszenia wydatków Krajowego Biura Wyborczego.

Zgodnie z uchwalonym przez Sejm budżetem na 2016 r. deficyt w tym roku ma nie przekroczyć 54,7 mld zł. Przygotowując ustawę resort finansów założył, że PKB wzrośnie o 3,8 proc., średnioroczna inflacja wyniesie 1,7 proc., a deficyt sektora finansów publicznych - 2,8 proc. PKB. Zaplanowano, że dochody mają wynieść 313 mld 788 mln 526 tys. zł, a wydatki 368 mld 528 mln 526 tys. zł.

d1xo61j

Wśród wprowadzonych przez Sejm poprawek znalazł się m.in. wniosek w sprawie utworzenia nowej rezerwy celowej związanej z organizacją Światowych Dni Młodzieży z kwotą 15 mln zł. Pieniądze te mają pochodzić ze zmniejszenia wydatków na NIK (o ok. 6,5 mln zł), RPO (o ok. 4,6 mln zł) i Krajowe Biuro Wyborcze (o ponad 3,8 mln zł). W sumie w wyniku wszystkich przyjętych poprawek Rzecznik stracił prawie 10 mln zł.

Sejm uchwalił też zmianę, która przewiduje zmniejszenie o blisko 39 mln zł wydatków m.in. Kancelarii Senatu, Sądu Najwyższego, NSA, NIK, KRRiT, GIODO, PIP, IPN, RPD, KRS. Zaoszczędzone pieniądze mają trafić na wydatki bieżące z rezerwy ogólnej budżetu.

Przesunięto też w ramach budżetu MSWiA 80 mln zł m.in. z funduszu emerytalnego na wyposażenie policji i remonty. Zdecydowano ponadto, że ponad 60 mln zł na współpracę z Polakami i Polonią będzie w gestii Kancelarii Senatu. Zmniejszono też o 200 mln zł wydatki na współfinansowanie projektów unijnych, a kwotę tę przeznaczono na zwiększenie rezerwy na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

d1xo61j

Podziel się opinią

Share
d1xo61j
d1xo61j