Trwa ładowanie...
d17tljy

Senat za nowelizacją ustawy o rzemiośle

Senat opowiedział się w czwartek za nowelizacją ustawy o rzemiośle. Nowe przepisy - zdaniem ich autorów z PO i PSL - zachęcą młodych ludzi do pracy w rzemiośle, które zostaje uznane za "działalność opartą na szczególnych kwalifikacjach" wykonujących ją osób.

Share
d17tljy

Za nowelą - bez poprawek - opowiedzieli się wszyscy senatorowie. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

W nowelizacji rzemiosło uznano za działalność opartą na szczególnych kwalifikacjach osób ją wykonujących oraz pracy własnej; mogą w nim też uczestniczyć rodzina i krewni rzemieślnika.

Poszerzono także możliwość funkcjonowania samorządu gospodarczego - do 250 pracowników dla jednego przedsiębiorstwa, dopuszczono możliwość prowadzenia takiego przedsiębiorstwa przez osoby pochodzące z rodziny, posiadające kwalifikacje, a także przez odpowiedniego pełnomocnika.

d17tljy

Nowelizacja przewiduje też przywrócenie zawodu kucharza do rangi profesji rzemieślniczej. Dotychczas nie było możliwości uzyskania przez kucharzy odpowiednich tytułów, potwierdzających ich kwalifikacje zawodowe. Dzięki zmianom będą oni mogli uzyskać tytuł czeladnika lub mistrza.

Nowelizacja rozszerza zakres obowiązków rzemieślnika o konieczność kierowania się względami odpowiedzialności społecznej - ma to służyć podkreśleniu szczególnego charakteru tej działalności.

Zmiany, zdaniem autorów ustawy z PO i PSL, mogą zachęcić młodych ludzi do uczestnictwa w strukturach organizacji cechowej, przysłużyć się lepszemu funkcjonowaniu rzemiosła, w tym także lepszemu działaniu instytucji samorządu rzemiosła.

Nowe przepisy mają również uprościć zasady odpłatności za egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające oraz ustalić wysokość stawek egzaminacyjnych. Zniesiona zostaje możliwość częściowego zwolnienia od opłat, a zachowana możliwość całkowitego zwolnienia w określonych przypadkach.

d17tljy

W myśl nowelizacji rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle mogą uzyskać: refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych i składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez pracodawców, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty.

Oprócz tego nowe przepisy przewidują jednoznaczne przypisanie do zadań samorządu gospodarczego prowadzenie odpowiednich szkół zawodowych. Mają także doprowadzić do konsolidacji instytucji samorządu zawodowego rzemiosła poprzez rozszerzenie kręgu podmiotów niebędących rzemieślnikami, mogących być czasowo członkami organizacji samorządu.

d17tljy

Podziel się opinią

Share
d17tljy
d17tljy