Trwa ładowanie...
senat
10-01-2014 16:05

Senat zgłosił 13 poprawek do budżetu na 2014 r.

Senat zgłosił w piątek 13 poprawek do budżetu na 2014 r. Izba zaproponowała m.in., by Lasy Państwowe wsparły kasę państwa kwotą 800 mln zł. Odrzucono poprawki opozycji, która domagała się m.in. 1 mld zł na narodowy program zatrudnienia czy 20 mln zł na bary mleczne.

Senat zgłosił 13 poprawek do budżetu na 2014 r.Źródło: Fotolia, fot: geografika
d1wzk9o
d1wzk9o

Za podjęciem uchwały w sprawie ustawy budżetowej na 2014 r. głosowało 61 senatorów, przeciw było 30 senatorów, a jeden wstrzymał się od głosu.

W izbie wyższej podczas prac nad budżetem przygotowano 97 wniosków, Senat opowiedział się za 13 poprawkami. Najwięcej emocji budziła poparta przez Izbę poprawka Kazimierza Kleiny (PO), która przewiduje, że Lasy Państwowe wpłacą do budżetu państwa 800 mln zł. Większość tej kwoty, bo 650 mln zł, ma zostać przeznaczona na finansowanie rozwoju i modernizacji dróg lokalnych. Jednocześnie o 150 mln zł zmniejszy się deficyt budżetu państwa w 2014 r.

Wniosek Kleiny dotyczący Lasów Państwowych wzbudził najwięcej emocji podczas senackich prac nad budżetem. Senatorowie PiS ostrzegali, że zmiana może pozbawić przedsiębiorstwo płynności finansowej i doprowadzi do jego bankructwa. Zarzucano rządowi, że w ten sposób przygotowuje się do prywatyzacji Lasów Państwowych. Argumenty te odpierała wiceminister finansów Hanna Majszczyk, która zapewniała, że rząd nie miał i nie ma planów prywatyzacji przedsiębiorstwa.

d1wzk9o

Senat poparł także zgłoszoną przez senatora Kleinę poprawkę, która zakłada wsparcie Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego "Guido" kwotą 3 mln zł, Kopalni Soli "Wieliczka" - 10 mln zł oraz Kopalni Soli "Bochnia" - 7 mln zł. Środki na ten cel miałyby pochodzić m.in. z wydatków na Naczelny Sąd Administracyjny, Krajowe Biuro Wyborcze, sądy apelacyjne, czy funduszu wsparcia finansowania inwestycji.

Senat zgodził się też z poprawką Kleiny, która zakłada przesunięcie 150 tys. zł wewnątrz planu finansowego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Pieniądze te mają być przeznaczone na tzw. wynagrodzenia bezosobowe. Izba wyższa poparła też poprawkę złożoną przez senator Andżelikę Możdżanowską (PSL), która mówi o rozszerzeniu jednej z rezerw celowych dotyczących wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na zadania związane z bezpieczną i przyjazną szkołą z kwotą na ten cel do 6 mln zł.

Senat zgodził się także, by 649 tys. zł przeznaczyć na wydatki Rzecznika Praw Obywatelskich. Pieniądze te miałyby pochodzić ze zmniejszenia wydatków sądów apelacyjnych w całej Polsce. Przeszła też poprawka, która zmniejsza o 570 tys. zł kwotę dotacji i subwencji na centra kultury i sztuki. Pieniądze te miałyby zostać przeznaczone na rezerwę związaną z dofinansowaniem budowy pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

Uznanie senatorów uzyskała poprawka, zgodnie z którą prawie 5 mln zł z budżetu ministra kultury ma trafić na wydatki bieżące archiwów państwowych. Dzięki temu o 4,2 mln zł wzrosłaby pula na wynagrodzenia pracowników archiwów. Inna poparta przez Senat poprawka przewiduje, że ponad 5,5 mln zł z tzw. rezerwy ogólnej zostanie przesunięte na wydatki prokuratur. Zasadnicza część tej kwoty byłaby przeznaczona na wynagrodzenia prokuratorów i asesorów.

d1wzk9o

Senat zdecydował też, by 3 mln zł przeznaczyć na finansowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży. Pieniądze te mają pochodzić ze zmniejszenia wydatków Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Zgodnie z inną przyjętą przez Senat poprawką 500 tys. zł z budżetu tego sądu zostanie przeznaczone na wydatki samorządowych kolegiów odwoławczych.

Przyjęto także poprawkę Jana Rulewskiego (PO), która zakłada, że 20 mln zł ze sprzedaży mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zostanie przeznaczone na realizacją ustawy o pomocy dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

Wśród odrzuconych poprawek znalazły się m.in. wnioski dotyczące przekazania 1 mld zł na narodowy program zatrudnienia, dofinansowania barów mlecznych kwotą 20 mln zł czy przekazania 100 mln zł na budowę drugiej linii metra w Warszawie. Nie uzyskała też poparcia poprawka, by 10 mln zł przeznaczyć dla kliniki centrum stomatologii w Lublinie, ani poprawka zakładająca przeznaczenie 700 mln zł na leczenie osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym i na leczenie za granicą.

Przepadły też poprawki przewidujące przeznaczenie 100 mln zł na dopłaty do tzw. bonów rodzinnych (opieka nad małymi dziećmi), 250 mln zł na wieloletni program budowy dróg gminnych, czy 3 mln zł na zakup szynobusów na trasę Terespol-Siedlce-Warszawa. Nie uzyskały też uznania Senatu poprawki, zgodnie z którymi 150 mln zł miałoby trafić na finansowanie gabinetów lekarskich i stomatologicznych w szkołach, 4 mln zł na renowację pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim, 3 mln zł na miejską halę sportową w Parczewie. Uznania izby wyższej nie uzyskała też poprawka Rulewskiego przeznaczająca 5 mln zł na remonty siedzib Centralnego Biura Śledczego.

d1wzk9o

Zgodnie z uchwalonym w grudniu przez Sejm budżetem na 2014 r. deficyt w bieżącym roku ma nie przekroczyć 47 mld 655 mln 145 tys. Budżet przewiduje, że dochody państwa wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 369 tys. zł.

Przygotowując projekt budżetu rząd założył, że PKB wzrośnie w przyszłym roku o 2,5 proc. wobec spodziewanych 1,5 proc. w br. Przyjęto, że inflacja wyniesie 2,4 proc.; wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną nominalnie o 3,5 proc., zatrudnienie w gospodarce narodowej spadnie o 0,1 proc., a spożycie prywatne wzrośnie o 4,6 proc.

Zgłoszone przez Senat poprawki mają być rozpatrzone przez Sejm na posiedzeniu 22-24 stycznia. Ustawa budżetowa ma zostać przekazana prezydentowi 27 stycznia. Zgodnie z konstytucją ma on siedem dni na podpisanie budżetu.

d1wzk9o
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1wzk9o