Trwa ładowanie...
d4hesa9

Senatorowie nie zgłosili poprawek do noweli budżetu

Senatorowie nie zgłosili w czwartek poprawek do nowelizacji tegorocznego budżetu, ani do noweli ustawy okołobudżetowej na ten rok. Po kilkugodzinnej debacie ustawy skierowano pod głosowanie, które ma odbyć się pod koniec tego posiedzenia izby wyższej.

Share
d4hesa9

Grzegorz Bierecki (PiS) poinformował, przedstawiając sprawozdanie komisji budżetu i finansów publicznych z prac nad nowelą budżetu, że zarówno ta komisja, jak i pozostałe opowiedziały się za przyjęciem jej bez poprawek.

Wyjaśnił, że ubytek dochodów z VAT sprawił, że konieczne stało się urealnienie budżetu na 2015 r. poprzez zwiększenie deficytu w celu jego prawidłowej realizacji i wykonywania zadań państwa.

Pytany przez senatorów o konieczność nowelizacji, powiedział, że jego zdaniem należy rozróżnić językowo "konieczność" od "potrzeby". "Z całą pewnością istnieje potrzeba nowelizacji tego budżetu" - powiedział.

d4hesa9

Słowa Biereckiego dotyczące niższych wpływów podatkowych potwierdziła wiceminister finansów Hanna Majszczyk. Zaznaczyła, że mniejsze będą również tegoroczne wydatki. "Były blokady, ograniczenia o charakterze naturalnym, nie cięcia wydatków. Dysponenci (...) zgłosili brak możliwości wydatków na poziomie 6,5 mld zł" - poinformowała.

Wskazała, że oszczędności mogą być jeszcze większe. W związku z tym umożliwiono ministrowi finansów utworzenie rezerwy celowej z wydatków zablokowanych przez dysponentów z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadań Agencji Rezerw Materiałowych, związanych z rezerwami strategicznymi.

Majszczyk zapewniła, że do rezerwy tej - jeśli zostanie utworzona - nie trafi 209 mln zł z oszczędności w wydatkach na obronę, które przewidziano w noweli ustawy okołobudżetowej. "Gdyby nie było noweli, to w wykonaniu (budżetu - PAP) te wydatki i tak byłyby mniejsze o tę kwotę" - powiedziała. Dodała, że po tym zmniejszeniu wydatki na obronę w 2015 r. wyniosą 1,938 proc. PKB.

Wiceminister poinformowała ponadto, że projekt budżetu na przyszły rok zostanie zaprezentowany w przyszłym tygodniu i będzie zawierał m.in. wydatki związane z programem 500+.

d4hesa9

Marek Borowski (niezależny) mówił, że nie rozumie nowelizacji, bowiem po jedenastu miesiącach tego roku deficyt jest niższy od dopuszczonego w budżecie o 10 mld zł. "Jedyne wytłumaczenie to, że w grudniu jakoś gwałtownie spadną dochody, albo gwałtownie rosną wydatki" - mówił. Jego zdaniem doświadczenia wskazują, że nie jest to jednak możliwe, a bez nowelizacji można by się spodziewać, że deficyt byłby niższy od planowanego o ok. 6 mld zł.

Według senatora realizacja obietnic wyborczych PiS spowoduje w przyszłym roku wzrost długu publicznego o ok. 22 mld zł. "Nie jest żadną sztuką składać obietnice dotyczące wydatkowania pieniędzy na rzecz obywateli, jeżeli je się finansuje z długu. To może zrobić każda partia, ale odpowiedzialne partie tego nie robią" - mówił Borowski.

"Z punktu widzenia roku 2015 nie ma potrzeby nowelizacji budżetu" - wtórował mu Leszek Czarnobaj (PO). Także jego zdaniem nowela służy realizacji programu wyborczego PiS, więc - jak zapowiedział - nie zagłosuje za nowelizacją.

Krzysztof Mróz z PiS przyznał, że jego partia zamierza realizować swoje deklaracje, w tym program 500+. Zaznaczył, że będzie to działać korzystnie na popyt. "Jeżeli jest deficyt, to każdy wydatek w jakiejś minimalnej części jest finansowany z długu" - wskazał. Według niego nie jest to nic nadzwyczajnego. Przypomniał, że dodatkowe dochody budżetu zapewni podatek bankowy i od hipermarketów.

d4hesa9

Uchwalona w środę przez Sejm nowelizacja przewiduje podniesienie deficytu budżetowego o 3,9 mld zł do poziomu 49 mld 980 mln zł. Rząd tłumaczy to niższymi dochodami o 10,5 mld zł (o 3,5 proc.) względem planowanych na ten rok w ustawie budżetowej. Tym samym zakładane dotychczas w budżecie dochody w wysokości 297,2 mld zł zostaną zmniejszone do kwoty 286,7 mld zł.

Jako główny powód obniżenia prognozy dochodów wskazano niższe o 13,3 mld zł dochody z VAT oraz podatku akcyzowego o 0,6 mld zł - przy jednoczesnym wzroście prognozy dochodów z tytułu podatku CIT o 1,1 mld zł, z podatku PIT o 0,6 mld zł i dochodów niepodatkowych o 1,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa obniżono o 6,6 mld zł w porównaniu do wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2015 r., tj. do kwoty 336,7 mld zł.

Nowela ma umożliwić ministrowi finansów utworzenie rezerwy celowej z zablokowanych wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla Agencji Rezerw Materiałowych na realizację zadań związanych z rezerwami strategicznymi. Podobną regulację zawarto także w nowelizacji ustawy okołobudżetowej. Założono w niej ponadto ograniczenie tegorocznych wydatków obronnych o ponad 209 mln zł.

d4hesa9

Podziel się opinią

Share
d4hesa9
d4hesa9