Trwa ładowanie...
d434bbj
espi

SERENITY S.A. - Zbycie akcji Serenity SA przez osobę zarządzającą (9/2012)

SERENITY S.A. - Zbycie akcji Serenity SA przez osobę zarządzającą (9/2012)
Share
d434bbj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SERENITY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie akcji Serenity SA przez osobę zarządzającą | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Serenity SA ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, iż dnia 10 kwietnia 2012 roku powziął informacje oraz otrzymał zawiadomienie o podpisaniu w dn. 10. kwietnia 2012 roku przez Prezesa Zarządu Piotra Nalepę umowy, na podstawie której nastąpiło zbycie 210.000.000 (dwustu dziesięciu milionów) akcji imiennych serii A4 Spółki na rzecz spółki RATIKON AG z siedzibą w Szwajcarii. Pakiet stanowił 50,41 proc. kapitału zakładowego Serenity SA oraz 50,41% ogólnej liczby głosów. Transakcja została zawarta poza rynkiem zorganizowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przed zbyciem Piotr Nalepa posiadał łącznie 211 863 864 akcje Serenity SA, stanowiące łącznie 50,86% w kapitale zakładowym oraz 50,86% w ogólnej liczbie głosów. Po transakcji Piotr Nalepa posiada 1 863 864 akcje Serenity SA, stanowiące 0,45% w kapitale zakładowym oraz 0,45% w ogólnej liczbie głosów. Emitent informował o odzyskaniu pakietu większościowego przez Prezesa Zarządu Piotra Nalepę w raporcie bieżącym nr 12/2012 z dnia 06
kwietnia 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SERENITY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SERENITY S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-755 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Szafarnia 10
(ulica) (numer)
(58) 305 47 03 (58) 305 40 23
(telefon) (fax)
biuro@serenitysa.eu www.serenitysa.eu
(e-mail) (www)
583-300-61-76 220528707
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-06 Piotr Nalepa Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d434bbj

Podziel się opinią

Share
d434bbj
d434bbj