Trwa ładowanie...
d1zqgk5
d1zqgk5
espi

SERINUS ENERGY INC. - AIF (Roczny Formularz Informacyjny) Serinus Energy Inc. (11/2015)

SERINUS ENERGY INC. - AIF (Roczny Formularz Informacyjny) Serinus Energy Inc. (11/2015)
Share
d1zqgk5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-26
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY INC.
Temat
AIF (Roczny Formularz Informacyjny) Serinus Energy Inc.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [?] Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. (?Serinus?, ?Spółka?) przekazuje w załączeniu pełną treść publikowanego Kanadzie, za pośrednictwem systemu SEDAR, Rocznego Formularza Informacyjnego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2014 (ang. Annual Information Form, ?AIF?) wraz z załącznikami oraz tłumaczenie ww. dokumentu na język polski. Zgodnie z wymogami prawa kanadyjskiego (Zarządzenie Krajowe NI 51-102) Serinus ma obowiązek przekazywać AIF nie później niż w ciągu 90 dni od zakończenia roku obrotowego. Zakres informacji wymaganych w AIF został przedstawiony w Prospekcie emisyjnym Spółki.
Załączniki
Plik Opis
SEN - AIF za 2014 - final.pdf
SEN - AIF za 2014 - zał A - Formularz 51-101 F1.pdf
SEN - AIF za 2014 - zał B - Formularz 51-101 F2.pdf
SEN - AIF za 2014 - zał C - Formularz 51-101 F3.pdf
SEN - AIF za 2014 - zał D - Komitet Audytu.pdf
SEN - Formularz 51-101 F4.pdf
SEN - AIF za 2014 - Certyfikacja CEO.pdf
SEN - AIF za 2014 - Certyfikacja CFO.pdf
SEN - 2014 AIF with Appendices.pdf
SEN - 2014 AIF - CEO Certification for YE 2014.pdf
SEN - 2014 AIF - CFO Certification for YE 2014.pdf
SEN - Form NI51-101F4.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 11/2015 Date: 2015-03-26 Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC. Title: Annual Information Form of Serinus Energy Inc. Legal basis: Other regulations Content: Pursuant to Article 62.8 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering […] the Management of SERINUS ENERGY INC. (“Serinus” or the “Company”) provides market with attached the Annual Information Form of the Company (“AIF”) for the year ended 31 December 2014 with respective supplements. The AIF has been filed with the SEDAR system in Canada. The Polish translation of the document is enclosed to this current report. Pursuant to Canadian regulations (under National Instrument NI 51-102) Serinus must file an AIF no later than 90 days from its fiscal year end. The scope of information required to be covered by the AIF was described in the Company’s Prospectus.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SERINUS ENERGY INC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY INC. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
T2P 3J4 Calgary
(kod pocztowy) (miejscowość)
Suite 1500, 700-4th Avenue SW
(ulica) (numer)
+1 (403) 264-8877 +1 (403) 264-8861
(telefon) (fax)
info@serinusenergy.com www.serinusenergy.com
(e-mail) (www)
- -
(NIP) (REGON)
d1zqgk5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zqgk5

Podziel się opinią

Share
d1zqgk5
d1zqgk5