Trwa ładowanie...
dc90pme
espi

SETANTA FINANCE GROUP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 7 kwietnia 2014 r. Nadzwyczajnego Wal...

SETANTA FINANCE GROUP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 7 kwietnia 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (11/2014)
Share
dc90pme

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SETANTA FINANCE GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 7 kwietnia 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Setanta Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), zwołuje na dzień 7 kwietnia 2014 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "Walne Zgromadzenie"). Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w biurze Zarządu Spółki przy Al. Jana Pawła II 61, lok. 211 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie anulowania uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Setanta Finance Group S.A. z dnia 23 października 2013 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 ust. 2 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 22 marca 2014 roku. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie NWZ 7.04.2014.pdf | | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwał NWZ 7.04.2014.pdf | | | | | | | | | | |
| | Formularze pełnomocnictwa NWZ 7.04.2014.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SETANTA FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SETANTA FINANCE GROUP S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-031 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana Pawła II 61 lok.211
(ulica) (numer)
+48 22 838 24 71 +48 22 838 24 56
(telefon) (fax)
www.setanta.pl
(e-mail) (www)
108-001-02-09 142795831
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Conall McGuire Prezes Zarządu Conall McGuire

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc90pme

Podziel się opinią

Share
dc90pme
dc90pme