Trwa ładowanie...
d19sb84

SETANTA FINANCE GROUP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 7 kwietnia 2014 r. Nadzwyczajnego Wal...

SETANTA FINANCE GROUP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 7 kwietnia 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (11/2014)

Share
d19sb84

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SETANTA FINANCE GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 7 kwietnia 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Setanta Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), zwołuje na dzień 7 kwietnia 2014 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "Walne Zgromadzenie"). Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w biurze Zarządu Spółki przy Al. Jana Pawła II 61, lok. 211 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie anulowania uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Setanta Finance Group S.A. z dnia 23 października 2013 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 ust. 2 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 22 marca 2014 roku. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie NWZ 7.04.2014.pdf | | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwał NWZ 7.04.2014.pdf | | | | | | | | | | |
| | Formularze pełnomocnictwa NWZ 7.04.2014.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19sb84

| | | SETANTA FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SETANTA FINANCE GROUP S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-031 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jana Pawła II | | 61 lok.211 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 838 24 71 | | +48 22 838 24 56 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.setanta.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 108-001-02-09 | | 142795831 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Conall McGuire Prezes Zarządu Conall McGuire

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19sb84

Podziel się opinią

Share
d19sb84
d19sb84