Trwa ładowanie...
d4c5el8
d4c5el8
espi

SEVENET - Sevenet SA wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na ... - EBI

SEVENET - Sevenet SA wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C. (17/2014)
Share
d4c5el8
NEW CONNECT
Raport EBI nr 17 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-09
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Sevenet SA wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki SevenetS.A. ?Emitent? z siedzibą w Gdańsku informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 783/2014 z dnia 08-07-2014 roku postanawia określić dzień 11-07-2014 roku jako pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 333.825 (trzystu trzydziestu trzech tysięcy ośmiuset dwudziestu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki SEVENET S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 11 lipca 2014 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem ?PLSVNET00019?. Akcje, o których mowa powyżej notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą ?SEVENET? i oznaczeniem ?SEV?. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Rafał Chomicz Prezes Zarządu
Piotr Serkowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c5el8

Podziel się opinią

Share
d4c5el8
d4c5el8