Trwa ładowanie...
d15i17x

SFERANET - Zawarcie istotnej umowy (1/2015) - EBI

SFERANET - Zawarcie istotnej umowy (1/2015)

Share
d15i17x

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie istotnej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SferaNET S.A. ("Spółka", "Emitent" ) z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 2 stycznia 2015 r. wpłynęła do Spółki podpisana dwustronnie umowa z podmiotem z branży telekomunikacyjnej, jako generalnym wykonawcą, na budowę dedykowanej infrastruktury światłowodowej. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania budowy sieci światłowodowej związanej z realizacją projektu pt. ?Podkarpacka sieć szerokopasmowa ? pow. Dębicki? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 ? 2013 Osi Priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działania II. 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPW.02.01.00-18-023/14-00 podpisanej pomiędzy Emitentem, a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 27 czerwca 2014 r. Wartość zawartej umowy będzie wyliczona w oparciu o wykonane prace zgodnie z zał. nr 7 ?Cennik prac z uwzględnionymi cenami materiałów z Przedmiotu umowy?. Wynagrodzenie należne Generalnemu Wykonawcy
przekazywane będzie sukcesywnie według etapów wskazanych w harmonogramie, po odebraniu bez usterek poszczególnych etapów robót. W przypadku opóźnienia płatności Spółka zobowiązana będzie do zapłaty odsetek ustawowych. Zgodnie z umową, roboty budowlane mają być zrealizowane do dnia 30 września 2015 r. Z tytułu niewykonania przedmiotu umowy w umówionych terminach dotyczących poszczególnych etapów lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy, Emitentowi przysługują kary umowne, które stanowią tajemnicę stron. Informacja została uznana za istotną ponieważ szacunkowa wartość podpisanej umowy przekracza 20% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15i17x

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bogusław Sromek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15i17x

Podziel się opinią

Share
d15i17x
d15i17x