Trwa ładowanie...
d4m7p4v

SFINKS POLSKA S.A. - Zawiadomienie o posiadaniu akcji i praw do akcji przez akcjonariusza?ING OFE...

SFINKS POLSKA S.A. - Zawiadomienie o posiadaniu akcji i praw do akcji przez akcjonariusza?ING OFE (2/2011)

Share
d4m7p4v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SFINKS POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o posiadaniu akcji i praw do akcji przez akcjonariusza?ING OFE | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sfinks Polska S.A. ("Spółka", "Sfinks") informuje, iż w dniu 12 stycznia 2011 r. Spółka otrzymała od ING Otwarty Fundusz Emerytalny ("ING OFE", "Fundusz")zawiadomienie, w którym Fundusz przekazał informacje dotyczące stanu posiadania akcji Sfinks Polska S.A.Zgodnie z zawiadomieniem w wyniku transakcji sprzedaży akcji rozliczonych w dniu 7 stycznia 2011 r., ING OFE zmienił stan posiadania akcji Sfinks Polska S.A., osiągając poziom poniżej 10% kapitału zakładowego Sfinks, a tym samym poniżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.Bezpośrednio przed rozliczeniem transakcji sprzedaży akcji Fundusz posiadał 1.491.303 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzy) akcje Sfinks Polska S.A. stanowiące 10,02% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do wykonywania 1.491.303 (jednego miliona czterystu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy trzystu trzech) głosów stanowiących 10,02% ogólnej liczby głosów w Spółce.Zgodnie z treścią zawiadomienia, po zamknięciu i rozliczeniu ww. transakcji, na
dzień 12 stycznia 2011 r. ING OFE posiadał 1.487.524 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje Sfinks Polska S.A., stanowiących 9,99% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają Fundusz do wykonywania 1.487.524 (jednego miliona czterystu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset dwudziestu czterech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Sfinksa. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m7p4v

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Mariola Krawiec-Rzeszotek Prezes Zarządu
2011-01-12 Jacek Woźniewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m7p4v

Podziel się opinią

Share
d4m7p4v
d4m7p4v