Trwa ładowanie...
dysxlpg

SFINKS POLSKA S.A. - Zwarcie umowy znaczącej?warunkowa umowa pożyczki podporządkowanej (44/2010)

SFINKS POLSKA S.A. - Zwarcie umowy znaczącej?warunkowa umowa pożyczki podporządkowanej (44/2010)

Share
dysxlpg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SFINKS POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwarcie umowy znaczącej?warunkowa umowa pożyczki podporządkowanej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sfinks Polska S.A. ("Spółka", "Sfinks", "Pożyczkobiorca") informuje, iż w dniu 27 grudnia 2010 r. Spółka zawarła warunkową umowę pożyczki ("Umowa Pożyczki") z akcjonariuszem?osobąfizyczną, Panem Sylwestrem Cackiem ("Akcjonariusz", "Pożyczkodawca").Przedmiotem Umowy Pożyczki jest udzielenie Spółce przez Akcjonariusza pożyczki podporządkowanej do kwoty 25.000.000,00 zł (słownie: dwudziestu pięciu milionów złotych). Umowa Pożyczki została zawarta pod warunkiem zawieszającym, którym jest podpisanie przez Sfinks umowy lub umów z bankami ING Bank Śląski S.A., PKO BP S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A. ("Banki") w zakresie restrukturyzacji zobowiązań bankowych Spółki w Bankach.Celem pożyczki jest zapewnienie Spółce ciągłości funkcjonowania, w tym realizacji planu inwestycyjnego i prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej w okresie do pozyskania przez Sfinks Polska S.A. środków pieniężnych z planowanej wtórnej emisji akcji.Pożyczka może zostać wypłacona Spółce jednorazowo lub w transzach.
Pożyczkobiorca może także zrezygnować z wykorzystania części pożyczki.Oprocentowanie pożyczki odpowiada warunkom przyjętym dla tego rodzaju umów na rynku. Spłata pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w terminie 30 dni po spłacie zobowiązań wynikających z umów restrukturyzacyjnych z Bankami zawartych w kwietniu 2009 r., o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 47/2009, 48/2009 i 49/2009, tj. nie później niż 30 kwietnia 2015 r. Strony Umowy dopuszczają także wcześniejszą spłatę pożyczki w przypadku pozyskania przez Spółkę środków z wtórnej emisji akcji lub objęcia przez Pożyczkodawcę akcji nowej emisji (potrącenie wierzytelności).Zabezpieczenie zwrotu pożyczki stanowi weksel in blanco.Umowa Pożyczki spełnia przesłanki tzw. umowy znaczącej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w ten sposób, że wartość przedmiotu Umowy przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Spółki za okres
ostatnich czterech kwartałów obrotowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dysxlpg

| | | SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SFINKS POLSKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 90-437 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Kościuszki | | 80/82 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 6368061 | | 042 6368131 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | k.galant@sfinks.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7251752913 | | 472247798 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Mariola Krawiec-Rzeszotek Prezes Zarządu
2010-12-28 Jacek Woźniewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dysxlpg

Podziel się opinią

Share
dysxlpg
dysxlpg