Trwa ładowanie...
d2wxi72
d2wxi72
espi

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (15/2014)

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (15/2014)
Share
d2wxi72
TREŚĆ RAPORTU:
Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2014-11-20
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2014-11-20
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania 46 224
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 54 565
Data wykupu Waluta Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2014-11-20 PLN 931,73
Informacja dodatkowa: Liczba certyfikatów inwestycyjnych podlegających wykupieniu: 10 832

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2014
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2014-11-21
SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ SKARBIEC TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-695 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowogrodzka 47A
(ulica) ( numer)
521 30 19 521 30 80
(telefon) (fax) (e-mail)
107-000-12-12 015837210 www.skarbiec.com.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d2wxi72

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2014-11-21 Michał Francuz Osoba upoważniona do wykonywania obowiązków informacyjnych

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d2wxi72

Podziel się opinią

Share
d2wxi72
d2wxi72