Trwa ładowanie...
d3y8ymx

SKOTAN S.A. - Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Skotan S.A. (33/2012)

SKOTAN S.A. - Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Skotan S.A. (33/2012)

Share
d3y8ymx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SKOTAN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Skotan S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Skotan S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 7 grudnia 2012 roku Pan Wojciech Sobczak złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja Pana Wojciecha Sobczaka związana jest z wyborem przez Radę Nadzorczą w dniu 7 grudnia 2012 roku na podstawie art. 11 Statutu Spółki Pana Wojciecha Sobczaka na Wiceprezesa Zarządu Skotan S.A. z dniem 7 grudnia 2012 roku. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Wojciech Sobczak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Skotan S.A. Pan Wojciech Sobczak nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych. Jednocześnie Rada Nadzorcza zgodnie z art. 15 Statutu Spółki powołała z dniem 7 grudnia 2012 roku w skład Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę
Krauze oraz wybrała Pana Jacka Kostrzewę na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Pan Jacek Kostrzewa pełnił dotychczas funkcje Członka Rady Nadzorczej SKOTAN SA. Natomiast zgodnie z art. 15 Statutu Spółki wybór Pani Małgorzaty Krauze na Członka Rady Nadzorczej Spółki wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Życiorys Pani Małgorzaty Krauze Pani Małgorzata Krauze jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji. Od 2007 r. jest Prezesem Zarządu Spółki Taleja Sp. z o.o., od 2012 r. ? Prezesem Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W ciągu ostatnich lat kariery zawodowej pełniła okresowo funkcje Prezesa Zarządu NFI Krezus S.A. oraz Nova Capital Sp. z o.o., a także Członka Rady Nadzorczej NFI Krezus i NPA Skawina Sp. z o.o. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Małgorzata Krauze nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie
wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Skotan S.A. Pani Małgorzata Krauze nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, nr 33, poz. 259, ze zmianami) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3y8ymx

| | | SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SKOTAN S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-007 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Uniwersytecka | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 60 30 630 | | 032 60 30 620 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@skotansa.pl | | www.skotansa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5480076967 | | 070629344 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Marek Pawełczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3y8ymx

Podziel się opinią

Share
d3y8ymx
d3y8ymx