Trwa ładowanie...
d1whta5
wydarzenia

Skrót wiadomości - czwartek, 31 stycznia, 17.00

...

Share
d1whta5

31.01. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE ----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

d1whta5

Oczekiwana przez osoby prywatne średnia stopa inflacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyniosła w styczniu 2013 roku 2,7 proc. wobec 3,4 proc. w grudniu 2012 roku - podał w czwartek Narodowy Bank Polski.

Stopa bezrobocia w styczniu 2013 roku może osiągnąć granicę 14 proc. - powiedział w czwartek w Radiu PiN Jacek Męcina, wiceminister pracy.

Resort finansów obecnie nie rewiduje prognozy wzrostu gospodarczego na 2013 r. i uważa, że wzrost o 2,2 proc. nadal jest realny - poinformował w czwartek główny ekonomista i radca generalny w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki.

Według wyliczeń resortu gospodarki saldo napływu bezpośrednich inwestycji po jedenastu miesiącach 2012 roku było dodatnie w wysokości 4.433 mln euro wobec 12.997 mln euro w analogicznym okresie 2011 roku - podał resort gospodarki w comiesięcznym raporcie.

d1whta5

Komisja Europejska wstrzymała do tej pory refundację dwóch transz płatności opiewających na kwotę 3,5 mld zł - potwierdza w czwartek Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia wzrósł w styczniu 2012 roku do 90,8 pkt. z 89,6 pkt. w poprzednim miesiącu, po korekcie - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm za 2012 r. spadł o 2 pkt. do 90 pkt. - wynika z "Raportu o sytuacji mikro i małych firm" przygotowanym przez bank Pekao. Oznacza to, że przedsiębiorcy gorzej oceniają perspektywy na kolejne 12 miesięcy oraz odczuwają spowolnienie gospodarcze.

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów (INI) pokazują, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy 59,6 proc. inwestorów spodziewa się trendu wzrostowego.

d1whta5

Stopa bezrobocia w Niemczech w styczniu 2013 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,8 proc. wobec 6,9 proc. w grudniu 2012 - poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie.

Sprzedaż detaliczna w Niemczech w grudniu 2012 r. spadła o 1,7 proc. mdm, po wzroście miesiąc wcześniej o 0,6 proc., po korekcie - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden.

Wydatki konsumentów we Francji w XII 2012 r. w ujęciu mdm pozostały bez zmian, podczas gdy w poprzednim miesiącu wzrosły o 0,2 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Insee w Paryżu.

W styczniu 2013 r. nastroje brytyjskich konsumentów poprawiły się. Wskaźnik zaufania wyniósł w tym miesiącu minus 26 pkt. wobec minus 29 pkt. w poprzednim miesiącu - podał GfK NOP Ltd. w komunikacie.

d1whta5

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o 38 tys. wobec poprzedniego tygodnia i wyniosła 368 tys. - poinformował w czwartek Departament Pracy USA.

W styczniu 2013 r. liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA spadła o 24,4 proc. w stosunku do tego samego okresu roku 2012, po spadku w grudniu 2012 o 22,1 proc. - wynika z opublikowanego w czwartek raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc.

Wydatki amerykańskich konsumentów w grudniu 2012 r. wzrosły o 0,2 proc. miesiąc do miesiąca, podczas gdy w listopadzie 2012 r. wzrosły o 0,4 proc. - poinformował Departament Handlu USA.

Indeks aktywności przemysłowej w okręgu Milwaukee spadł w styczniu do 51,3 pkt, wobec 52,2 pkt miesiąc wcześniej - napisano w raporcie NAPM.

d1whta5

Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago wzrósł w styczniu 2013 roku do 55,6 pkt. z 50,0 pkt. w poprzednim miesiącu po korekcie - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM).

Produkcja przemysłowa w Japonii w grudniu 2012 r. wzrosła mdm o 2,5 proc., po spadku miesiąc wcześniej o 1,4 proc. - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w komunikacie, we wstępnych wyliczeniach.

BUDŻET, DŁUG

Ministerstwo Finansów wyemitowało 23 stycznia 20-letnie obligacje imienne o wartości nominalnej 300 mln euro - podał resort finansów w komunikacie.

d1whta5

Ministerstwo Finansów w lutym 2013 r. planuje na dwóch przetargach sprzedać obligacje łącznie za 5,0-12,0 mld zł oraz na jednym przetargu bony 20-tyg. za 1,0-2,0 mld zł - podał w czwartek resort w komunikacie.

Ministerstwo Finansów na koniec stycznia sfinansowało 44 proc. potrzeb pożyczkowych na 2013 rok, a już po lutym może mieć sfinansowane 50 proc., chociaż wcześniej zakładano, że stanie się to na koniec I kwartału - wynika z informacji przekazanych przez Piotra Marczaka, dyrektora Departamentu Długu Publicznego w MF.

Wartość transakcji zawartych na rynku wtórnym obligacji w grudniu 2012 roku spadła o 28,1 proc. mdm do 664,7 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w czwartkowym komunikacie.

Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w obligacje w grudniu wzrosło do 189,9 mld zł ze 187,7 mld zł w listopadzie, a ich udział w portfelu obligacji stanowił 36,5 proc. - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Na koniec IV kwartału 2012 było 1.630,3 tys. płatników składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wobec 1.686,8 tys. na koniec III kwartału i 1.750,8 tys. na koniec I kwartału - wynika z danych ZUS.

GIEŁDA

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 0,1 proc. i wyniósł 2.385,42 pkt.

Indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 0,22 proc. i wyniósł 11.138,66 pkt.

SPÓŁKI

Zysk netto Grupy Lotos w IV kw. 2012 roku wyniósł 241,8 mln zł wobec konsensusu rynkowego na poziomie 109,4 mln zł - podała spółka w raporcie z szacunkowymi wynikami za IV kw. Rok wcześniej zysk wyniósł 74 mln zł. Lotos nie dokonał odpisów na YME, czeka jeszcze na dane konieczne do przeprowadzenia odpisu.

Zysk operacyjny Grupy Lotos w segmencie produkcji i handlu spadł w IV kw. do 158,6 mln zł z 351 mln zł przed rokiem. Z kolei wynik segmentu wydobywczego wzrósł do 14,5 mln zł z minus 245 mln zł rok wcześniej - podała spółka w szacunkach danych za IV kw.

Lotos obserwuje w styczniu poprawę marż w porównaniu z grudniem, jednak ich poziom jest nadal stosunkowo niski - poinformował dziennikarzy Mariusz Machajewski, wiceprezes spółki. Lotos nie obawia się spowolnienia. Liczy się ze spadkiem w tym roku popytu na paliwa w kraju, ale nie spodziewa się, by przełożyło się to na sytuację firmy.

Grupa Lotos liczy, że na przełomie pierwszego i drugiego kwartału otrzyma od Talismana, operatora złoża Yme, materiały, które pozwolą ostatecznie zakończyć test na utratę wartości aktywów związanych z tym projektem, przedstawiciele spółki nie spodziewają się jednak, by konieczne były dalsze odpisy.

Grupa Lotos planuje remont technologiczny w gdańskiej rafinerii w dniach 29 marca - 10 maja - podała spółka w komunikacie. Postój spowoduje obniżenie potencjału przerobowego gdańskiej rafinerii w 2013 r. o 8 proc.

Zysk netto grupy BZ WBK w czwartym kwartale 2012 roku wzrósł do 404,5 mln zł ze 198 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 337,5 mln zł.

Zysk netto grupy Kredyt Banku w czwartym kwartale 2012 roku wzrósł do 107,1 mln zł z 44,5 mln rok wcześniej - wynika z wyliczeń PAP na podstawie wybranych danych banku za 2012 rok opublikowanych przez BZ WBK.

BZ WBK spodziewa się, że koszty ryzyka w 2013 r. będą utrzymają się w przedziale 120-140 pb - powiedział PAP Mateusz Morawiecki, prezes banku.

BZ WBK liczy, że portfel kredytowy banku wzrośnie w 2013 r. o 9 proc., czy o 3 p.p. więcej niż spodziewany wzrost rynku - poinformował PAP prezes BZ WBK Mateusz Morawiecki.

BZ WBK liczy na poprawę wyników w 2013 r. - wynika z wypowiedzi dla PAP prezesa BZ WBK Mateusza Morawieckiego.

Fuzja operacyjna BZ WBK i Kredyt Banku zakończy się w 2014 roku, a fuzja marki będzie miała miejsce we wrześniu 2013 roku. Bank liczy na przekroczenie zakładanych wcześniej synergii przychodowych - poinformował na konferencji prezes BZ WBK, Mateusz Morawiecki.

Popyt na akcje Pekao oferowane przez UniCredit w przyspieszonej budowie księgi popytu pochodził mniej więcej po równo od polskich i zagranicznych inwestorów, zapisy przy cenie 156 zł były wyższe niż oferowana pula - poinformowała PAP osoba zbliżona do transakcji.

Pod względem wolumenu rynek kredytów korporacyjnych w 2013 r. może się zmniejszyć, a dynamika tych produktów w BRE Banku będzie na zbliżonym poziomie - uważa Przemysław Gdański, członek zarządu BRE Banku ds. bankowości korporacyjnej. Nie spodziewa się on istotnego wzrostu rezerw banku w 2013 r.

Oferty konsorcjum, w skład którego wchodzi Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia spółka zależna Mirbudu, została wybrana jako najkorzystniejsza na dokończenie budowy odcinków I,II i III autostrady A1 Toruń - Stryków. Łączna wartość ofert to ok. 1,06 mld zł brutto - podał Mirbud w komunikacie.

Konsorcjum Compu wykluczono z przetargu na partnerstwo publiczno-prywatne dla budowy sieci szerokopasmowej województwa mazowieckiego. Do dialogu konkurencyjnego zaproszeni będą pozostali wykonawcy, a wśród nich konsorcjum ATM SI i konsorcjum z Asseco Poland - wynika z protokołu postępowania.

Oferta PRK, spółki zależnej ZUE, została wybrana przez PKP PLK w przetargu na poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowo - podało ZUE w komunikacie. Wartość oferty to 439,5 mln zł brutto (357,4 mln zł netto).

UOKiK wydał zgodę na utworzenie przez Hygienikę i TAP dayli Vertriebs GmbH wspólnej spółki Dayli. Prezes Hygieniki Kamil Kliniewski poinformował PAP, że w 2013 roku spodziewa się ponad 350 mln zł przychodów Dayli. Chce w tym roku rozszerzyć sieć nawet do 220 sklepów.

Hygienika w pierwszym półroczu 2013 r. może zrealizować kolejną akwizycję - firmy dystrybucyjnej lub sieci sklepów. Planuje też rozszerzenie współpracy z Integerem, z którym pracuje obecnie nad internetowym sklepem z pieluchami - poinformował w rozmowie z PAP prezes spółki, Kamil Kliniewski.

Ciech zawarł przedwstępną umowę sprzedaży 99,6 proc. Zakładów Chemicznych Alwernia za 13,4 mln USD - poinformowała spółka w komunikacie.

Ministerstwo Skarbu Państwa wybierze doradców finansowych przy planowanej na pierwszą połowę 2013 roku ofercie publicznej Energi w pierwszej połowie lutego - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa MSP Katarzyna Kozłowska.

Rada nadzorcza Polskich Inwestycji Rozwojowych otrzymała 14 zgłoszeń kandydatur na prezesa spółki - podał resort skarbu w komunikacie prasowym.

Rank Progress podpisał umowę joint venture z Waste to Energy Canada Inc. w sprawie współpracy przy budowy zakładów utylizacji odpadów na terenie Polski i Chorwacji - poinformował Rank Progress w komunikacie.

Famur zawarł z Południowym Koncernem Węglowym umowę na dostawę 177 sekcji obudowy zmechanizowanej o wartości 50,2 mln zł netto - podała spółka w komunikacie.

Michał Surowski został powołany na stanowisko dyrektora ds. rynków kapitałowych długu w Societe Generale Corporate & Investment Banking w Polsce. Obejmie je 18 lutego - podało Societe Generale w komunikacie prasowym, przesłanym PAP.

PBO Anioła przyjęła program restrukturyzacji kosztów, który zakłada redukcję kosztów w 2013 roku o około 950 tys. zł - podała spółka w czwartkowym komunikacie.

Viacom Inc., właściciel sieci MTV i Paramount Pictures, zanotował w I kw. fiskalnym skorygowany zysk na akcję w wysokości 0,91 USD - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Spółka Colgate-Palmolive zanotowała w IV kw. 2012 r. skorygowany zysk na akcję w wysokości 1,41 USD - podała firma w czwartek w raporcie kwartalnym.

Dow Chemical, największa spółka chemiczna w USA, zanotował w IV kw. 2012 r. skorygowany zysk na akcję w wysokości 33 centów - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Time Warner Cable Inc. zanotował w IV kw. 2012 r. skorygowany zysk na akcję w wysokości 1,57 USD - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Skorygowany zysk spółki Aetna Inc. wyniósł w IV kw. 2012 r. 94 centy na akcję - podała spółka w raporcie kwartalnym.

WALUTY

Piątkowe dane o bezrobociu w USA oraz wyniki posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w przyszłym tygodniu wyznaczą kierunki na rynkach złotego i długu.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,0874 a kurs złotego do euro na 4,1870 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3550 USD i 123,32 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Cena ropy Brent w kontraktach na III 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09:00 114,76-114,78 USD za baryłkę.

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku lekko spadają, ale są blisko najwyższych poziomów od 4 miesięcy - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na marzec, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana na 97,92 USD, po spadku o 2 centy.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie spadają po danych o PKB USA w IV kw. 2012 - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana na 8.207,50 USD za tonę, po spadku o 0,2 proc.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 8215,50 USD/t.

OPINIE, PROGNOZY

Czwartkowa sesja przebiega pod dyktando zniżkujących kursów banków, głównie Pekao. Pozytywnym sygnałem byłoby zakończenie notowań przez WIG 20 powyżej 2.500 pkt. W piątek wpływ na zachowanie indeksu mogą mieć dane z amerykańskiego rynku pracy i wskaźnik ISM dla przemysłu.

Ożywienie gospodarcze rynków wschodzących się nasila - ocenia Capital Economics. Zdaniem ekonomistów firmy pojawiają się wstępne oznaki odbicia się od dna dynamiki rozwijających się gospodarek europejskich.

63 proc. firm spodziewa się, że w 2013 r. ich przychody będą takie same lub lepsze niż w 2012 r. - wynika z badania opublikowanego w czwartek przez BRE Bank. Jednocześnie 25 proc. firm planuje zmniejszyć zadłużenie, 46 proc. utrzymać je na obecnym poziomie, a tylko 3 proc. zwiększyć.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Łotewscy parlamentarzyści przyjęli w czwartek pakiet ustaw dotyczących wprowadzenia w kraju euro. Regulują one kwestie dotyczące procesu przystąpienia tego kraju bałtyckiego do strefy euro oraz wymiany łatów na wspólną europejską walutę.

Eksport irańskiej ropy osiągnął w grudniu najwyższy poziom od wprowadzenia w życie w lipcu ubiegłego roku sankcji Unii Europejskiej wobec Teheranu - poinformował w czwartek Reuter, powołując się na źródła w branżach naftowej i żeglugowej.

WYDARZENIA Z KRAJU ------------------

Blisko połowa (47 proc.) gospodarstw domowych silnie odczuwa wzrost kosztów utrzymania, 38 proc. umiarkowanie, a 11 proc. słabo - wynika z badania Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska. Jednocześnie 63 proc. badanych czuje się osobiście zagrożonych sytuacją na rynku pracy.

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w poprzedni weekend PiS może liczyć na 30 proc. głosów poparcia, PO na 29 proc..- wynika z sondażu Homo Homini przeprowadzonego 25-26 stycznia dla "Rzeczpospolitej".

Rząd jeszcze w I kwartale 2013 roku zajmie się projektem nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, który m.in. liberalizuje limity inwestycyjne OFE w walucie obcej do 30 proc. wartości aktywów - wynika z planu prac legislacyjnych rządu.

Zgodny z konstytucją jest przepis, który wprowadza zasadę tzw. janosikowego - uznał w czwartek Trybunał Konstytucyjny. Jednocześnie TK orzekł, że niezgodny z konstytucją jest jeden z trzech przepisów zakwestionowanych przez Warszawę i Kraków.

Klub Ruchu Palikota zdecydował w czwartek, że kandydatką na funkcję wicemarszałka Sejmu będzie posłanka Anna Grodzka - wynika z nieoficjalnych informacji PAP zbliżonych do klubu RP. "Za" było 32 posłów klubu z 37 biorących udział w głosowaniu.

Klub Solidarnej Polski rekomenduje Ludwika Dorna na stanowisko wicemarszałka Sejmu - poinformował w czwartek lider SP Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej w Sejmie.

Europosłowie PiS zwrócili się do komisarza ds. polityki regionalnej Johannesa Hahna o wyjaśnienia dot. wstrzymania płatności na projekty drogowe zarządzane przez GDDKiA. Chcą oficjalnego stanowiska ws. warunków, jakie musi spełnić Polska, by odmrożono płatności.

Prezes PKP SA Jakub Karnowski poprosił w czwartek kolejarskich związkowców, by nie podejmowali decyzji o strajku generalnym. Powiedział, że do 28 lutego przedłużone zostają stare zasady naliczania ulg przejazdowych dla kolejarzy.

Prezes Związku Pracodawców Kolejowych Krzysztof Mamiński podał się do dymisji i nie będzie już reprezentował pracodawców w sporze ze związkowcami. Rozmowy ws. ulg przejazdowych zostały przedłużone - podał w czwartek mediator w tym sporze Longin Komołowski.

Rzeczpospolita Polska nawiązała w czwartek stosunki dyplomatyczne z Republiką Sudanu Południowego - poinformowało w komunikacie przekazanym PAP Biuro Rzecznika Prasowego MSZ.

Wprowadzenia 47-dniowych urlopów wypoczynkowych dla nauczycieli, ale bez zmiany pensum, i ograniczenie nauczycielskich urlopów dla poratowania zdrowia proponuje MEN. Zmiany mają znaleźć się w Karcie Nauczyciela. Ostatecznie o jej kształcie zdecyduje parlament.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY ----------------------

Dzięki unijnym funduszom, które w okresie kryzysowym są dla Bułgarii głównym źródłem finansowania, w latach 2011-2012 szara strefa w gospodarce uległa nieznacznej redukcji - wynika z opublikowanej w czwartek analizy pozarządowego Ośrodka Badania Demokracji.

Przedstawiciele rywalizujących partii politycznych w Egipcie podpisali porozumienie, w którym wyrzekli się przemocy. W czwartek zebrali się oni w prestiżowej uczelni muzułmańskiej Al-Azhar w Kairze na wezwanie jej wielkiego imama.

W Grecji rozpoczęła się w czwartek kolejna fala protestów przeciwko rządowym programom oszczędnościowym i sytuacji gospodarczej kraju. Strajkują pracownicy komunikacji publicznej, służby zdrowia i administracji.

Niemiecki parlament Bundestag przedłużył do końca lutego 2014 roku rok zgodę na udział Bundeswehry w Międzynarodowych Siłach Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF) w Afganistanie. Niemiecki kontyngent zmniejszy się w tym czasie z 4 500 do 3 300 żołnierzy.

Represje wobec społeczeństwa obywatelskiego, prowadzone przez rosyjskie władze w 2012 r., były najpoważniejsze od upadku Związku Radzieckiego 21 lat temu - oceniła w czwartek organizacja Human Rights Watch (HRW), która w Moskwie zaprezentowała doroczny raport.

Śledczy ONZ zajmujący się prawami człowieka wezwali w czwartek Izrael, by wstrzymał rozbudowę osiedli i wycofał wszystkich żydowskich osadników z okupowanego Zachodniego Brzegu, twierdząc, że działania te stanowią naruszenie prawa międzynarodowego.

Rządząca w Hiszpanii Partia Ludowa (PP) podkreśliła w czwartek, że jej sprawozdania finansowe są całkowicie legalne. Odrzuciła doniesienia dziennika "El Pais", który opisał tajne wpłaty dla głównych członków ugrupowania, w tym obecnego premiera Mariano Rajoya.

(PAP)

amp/ jtt/

d1whta5

Podziel się opinią

Share
d1whta5
d1whta5