Trwa ładowanie...
d3g3e2t
d3g3e2t

Skrót wiadomości - poniedziałek, 22 lipca, 17.00

...
Share
d3g3e2t

22.07. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE ----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

d3g3e2t

Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) kształtuje się w lipcu na poziomie nieznacznie wyższym wobec odnotowanego przed miesiącem, ale niższym niż przed rokiem - wynika z badania GUS.

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym w lipcu oceniany jest tak samo jak w czerwcu - podał GUS w poniedziałek.

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest w lipcu nieco mniej pesymistycznie niż w czerwcu, na poziomie zbliżonym do odnotowanego w analogicznym miesiącu ubiegłego roku - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym w lipcu oceniany jest nieco lepiej niż w czerwcu - podał GUS w komunikacie.

d3g3e2t

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lipcu oceniany jest negatywnie, podobnie jak w czerwcu, i gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat - wynika z badania GUS. Prognozy dla portfela zamówień są korzystne, ale ostrożniejsze od oczekiwań sprzed miesiąca. Sytuacja finansowa w najbliższych miesiącach może się pogorszyć.

W lipcu większość badanych przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę niekorzystnie - wynika z badania GUS. Firmy z większości badanych sekcji sygnalizują spadek popytu na usługi i ograniczenie sprzedaży. W większości sekcji prognozowany jest spadek cen świadczonych usług i redukcje zatrudnienia.

Przedsiębiorcy zgłaszają w lipcu wykorzystanie mocy produkcyjnych w budownictwie na poziomie 73 proc. wobec 75 proc. w analogicznym miesiącu 2012 roku - wynika z opublikowanych w poniedziałek danych GUS.

W lipcu 2013 r. wykorzystanie mocy produkcyjnych przedsiębiorstw wynosi 75 proc. wobec 76 proc. w lipcu 2012 r. - wynika z opublikowanych w poniedziałek danych GUS.

d3g3e2t

W dniach 08-14.07 ceny zbóż nadal spadały - wynika z cotygodniowego raportu Agencji Rynku Rolnego.

Baltic Dry Index w poniedziałek, 22 lipca 2013 r. wyniósł 1.135 pkt. wobec 1.154 pkt. w poniedziałek, 15 lipca, co oznacza spadek o 1,6 proc.

Indeks aktywności w gospodarce amerykańskiej NAI (National Activity Index) wzrósł w czerwcu do minus 0,13 pkt. z minus 0,29 pkt. miesiąc wcześniej po korekcie - wynika z danych Banku Rezerw Federalnych z Chicago.

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w czerwcu spadła do 5,08 mln w ujęciu rocznym - podało w raporcie Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors).

d3g3e2t

BUDŻET, DŁUG

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec maja 2013 roku wzrosło o 16.569,9 mln zł, tj. o 2,0 proc. mdm do 838.052,7 mln zł - podało w poniedziałek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Udział inwestorów zagranicznych (nierezydentów) w długu Skarbu Państwa na koniec maja 2013 roku wyniósł 54,1 proc. wobec 54,1 proc. na koniec kwietnia 2013 r. i wobec 54,5 proc. na koniec 2012 roku - podał resort finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Na koniec maja 69,3 proc. zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa nominowane było w euro, wobec 69,2 proc. na koniec poprzedniego miesiąca - podał resort finansów w poniedziałkowym komunikacie.

d3g3e2t

Zapadalność długu zagranicznego w 2013 roku, według stanu na koniec maja, wynosiła 329 mln euro - poinformowało w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Finansów.

Zapadalność zadłużenia krajowego w '13 w obligacjach skarbowych wg stanu na 31 maja 2013 r. wynosiła 38.006 mln zł; w 2014 roku było to 63.014 mln zł - poinformowało w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Finansów.

Zadłużenie Skarbu Państwa w PLN na koniec maja 2013 r. wyniosło 69,4 proc. całości wobec 69,8 proc. na koniec kwietnia 2013 r. i wobec 68,4 proc. na koniec grudnia 2012 r. - podał resort finansów w komunikacie.

Polski dług publiczny, liczony według metodologii ESA95, w I kwartale 2013 r. wyniósł 57,3 proc. PKB co oznacza wzrost o 1,7 pkt. proc. kdk i 1,2 pkt. proc. rdr - podał w poniedziałek Eurostat.

d3g3e2t

Od początku uruchomienia programu wypłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli od połowy stycznia 2010 roku, do 19 lipca 2013 roku bank wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 144.838,4 mln zł - poinformował BGK w komunikacie.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 218,2 mld zł, a w części dofinansowania UE 154,6 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Towarzystwa funduszy emerytalnych odrzucają wszystkie trzy zaprezentowane przez rząd warianty dotyczące OFE, gdyż w długiej perspektywie prowadzą one do ich faktycznej likwidacji. Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych Małgorzata Rusewicz zapowiada, że w przypadku wejścia któregoś z tych wariantów w życie nowe przepisy mogą być zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego.

GIEŁDA

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 0,6 proc. i wyniósł 2.004,76 pkt.

Indeks Nikkei 225 na zamknięciu wzrósł o 0,5 proc. i wyniósł 14.658,04 pkt.

SPÓŁKI

Na początku lipca kapitały własne BGK zostały zwiększone o około 2 mld zł, które bank otrzymał w obligacjach rządowych i obecnie wynoszą one ponad 7 mld zł - poinformował PAP Dariusz Kacprzyk, p.o. prezesa BGK. Dodał, że bank wpłacił w maju 1 mld zł dywidendy do budżetu i nie planuje już w tym roku kolejnych wypłat.

P.o. prezesa BGK Dariusz Kacprzyk poinformował w wywiadzie dla PAP, że obecnie priorytetem działalności banku są gwarancje de minimis oraz program Inwestycje Polskie.

Bank Gospodarstwa Krajowego rozważy zaangażowanie w finansowanie budowy nowych bloków w Elektrowni Opole, gdyż inwestycja spełnia podstawowe warunki przedsięwzięć, w które bank chce się anagażować - poinformował w wywiadzie dla PAP Dariusz Kacprzyk, p.o. prezesa BGK.

Magellan widzi wzrost inwestycji w sektorze medycznym i spodziewa się, że ta sytuacja może utrzymać się również w drugiej połowie roku. Oczekiwana jest też poprawa wartości umów zawieranych z dostawcami usług i sprzętu dla szpitali - powiedział PAP prezes Krzysztof Kawalec, dodając, że w II kw. w zawieraniu nowych umów Magellanowi pomogły spółki zależne.

Skorygowany zysk z działalności kontynuowanej spółki Halliburton, firmy związanej z branżą naftową, wyniósł w II kwartale 2013 r. 73 centy na akcję - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Zysk McDonald's w II kwartale 2013 r. wyniósł 1,38 USD na akcję - podała spółka w raporcie kwartalnym.

WALUTY

Złoty powinien się obecnie stabilizować w okolicach 4,20-4,22/euro. Wtorkowe dane o sprzedaży detalicznej pomogą wyznaczyć kierunek kolejnego ruchu. Na FI napływ pieniędzy wypłacanych za zapadające papiery przy braku podaży powoduje umocnienie. Kluczowe będą dane z rynków bazowych - oceniają dilerzy.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,2142, a kurs złotego do euro na 4,2296 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3166 USD i 131,47 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Cena ropy Brent w kontraktach na VIII 2013 r. na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09.00 109,24-109,30 USD za baryłkę.

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku rosną czwarty dzień z rzędu, zawężając różnicę do ropy Brent. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na sierpień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, drożeje o 44 centy do 108,49 USD.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie rosną trzeci dzień z rzędu wraz z osłabianiem się dolara i po liberalizacji zasad udzielania kredytów w Chinach - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME rośnie o 1 proc. do 6.985 USD za tonę.

OPINIE, PROGNOZY

Poniedziałkowa sesja na warszawskim parkiecie przyniosła niewielkie zmiany indeksów. Uwagę zwracają niskie obroty. Nad rynkiem wciąż wisi kwestia OFE. Tracą na wartości m.in. akcje PKN Orlen i PGNiG.

Duży udział zagranicznych inwestorów w polskim rynku obligacji, mimo niskiego prywatnego i publicznego zadłużenia jest ryzykiem dla złotego w razie dalszego wzrostu globalnych rentowności - uważają analitycy banku UBS.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

W piątek, 19 lipca banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 33.106,57 mln zł wobec 32.871,38 mln zł w środę - podał NBP.

Spready kredytowe CDS polskich pięcioletnich obligacji skarbowych wyniosły w piątek 87,50 pb, wobec 91,50 pb na koniec poprzedniego tygodnia.

Produkcja stali surowej w Polsce w czerwcu 2013 r. wyniosła 630 tys. ton wobec 682 tys. ton w czerwcu 2012 r., co oznacza spadek o 7,6 proc. rdr - wynika z danych stowarzyszenia World Steel Association.

WYDARZENIA Z KRAJU ------------------

W lipcu nastąpiła nieznaczna poprawa nastrojów społecznych - Polacy lepiej oceniają m.in. poziom życia swoich rodzin. Nadal jednak przeważają nastroje pesymistyczne - 66 proc. Polaków uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku - wynika z sondażu CBOS.

47 proc. Polaków uważa, że obowiązująca od 1 lipca tzw. ustawa śmieciowa nie zachęca do segregowania odpadów komunalnych - wynika z sondażu TNS Polska. Blisko połowa badanych nie czuje się także dobrze poinformowana o nowych zasadach gospodarki śmieciowej.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w poniedziałek ustawę reformującą system dowodzenia wojskiem. Armie podlegają ciągłym zmianom, pod wpływem doświadczeń wojennych lub siłą woli przełożonych, by być lepszym narzędziem na czas wojny lub kryzysu - mówił. Nowelizację ustawy o urzędzie ministra obrony Komorowski podpisał w poniedziałek w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Od początku 2014 r. zgodnie z nowelą zmienić się ma rola SG WP, kompetencje dowództwa operacyjnego zostaną rozszerzone, a w miejsce dowództw rodzajów sił zbrojnych ma powstać połączone dowództwo generalne.

Posłowie PiS zapowiedzieli, że zaskarżą do Trybunału Konstytucyjnego ustawę reformującą strukturę dowódczą. Jak argumentowali, tak daleko idącej reformy nie można wprowadzać bez zmiany konstytucji, a ponadto wprowadza ona chaos w polskiej armii.

Do komisarza wyborczego złożono w poniedziałek ponad 232 tys. podpisów pod wnioskiem o referendum ws. odwołania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Klub PiS nie zgłosi swojego kandydata na szefa NIK - zapowiedział przewodniczący klubu Mariusz Błaszczak. Jak podkreślił, w sytuacji, kiedy kandydat PO Krzysztof Kwiatkowski ma poparcie także PSL i SLD, sprawa została rozstrzygnięta jeszcze przed głosowaniem. Termin na zgłaszanie kandydatów na szefa NIK mija we wtorek.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz odwołała w poniedziałek szefową pomorskiego oddziału Funduszu Barbarę Kawińską - dowiedziała się PAP w warszawskiej centrali NFZ.

15 lat więzienia dla Ryszarda Boguckiego i 8 lat dla Andrzeja Z., ps. Słowik - to żądania prokuratury wobec oskarżonych o nakłanianie do zabójstwa b. szefa policji gen. Marka Papały w 1998 r. Obrona chce ich uniewinnienia. Wyrok zapadnie w najbliższych dniach.

Polska znalazła się na 27. miejscu wśród 107 krajów w Światowym Indeksie Bezpieczeństwa Żywności. Nasz kraj osiągnął 69,9 pkt na 100 możliwych, wyprzedzając swych wschodnich sąsiadów. Średnia światowa to 53,5 pkt. Jak poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej dyrektor generalny firmy DuPont Polska Piotr Gill, badanie ma pokazać, jak wygląda sytuacja żywnościowa na świecie, które kraje dysponują odpowiednią ilością dobrych produktów rolnych, a w których ich brakuje.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY ----------------------

Prezydent Portugalii Anibal Cavaco Silva zaakceptował w niedzielę kompromis osiągnięty przez rząd koalicyjny, pozwalający pozostać mu przy władzy.

Afgański parlament zagłosował w poniedziałek za odwołaniem ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych Ghulama Mudżtaby Patanga. Może to zagrozić stabilności kraju, który stopniowo opuszczają oddziały międzynarodowych sił NATO - zauważa agencja Reutera.

Przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un mianował swą młodszą siostrę, 27-letnią Kim Jo Dzong, szefową protokołu rządzącej Partii Pracy Korei - poinformowała w poniedziałek południowokoreańska gazeta "Dzoson Ilbo". Według dziennika Kim Jo Dzong, która pracuje w wydziale organizacyjnym partii, zajmuje się głównie ceremoniami, w których uczestniczy Kim Dzong Un. W wydziale, który decyduje o awansach i innych sprawach personalnych w partii, rządzie i wojsku, zatrudnieni są najbardziej zaufani ludzie szefa państwa.

Syryjscy rebelianci zdobyli w poniedziałek miasto Chan al-Assal, znaczący bastion sił rządowych prezydenta Baszara el-Asada w prowincji Aleppo na północy kraju - poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie.

Co najmniej do 75 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które w poniedziałek nawiedziło prowincję Gansu na północy Chin - podała oficjalna agencja Xinhua. Ponad 400 osób zostało rannych. Siła pierwszego wstrząsu szacowana jest na 6,6 lub 5,9.

Co najmniej 53 osoby zginęły, a kilkadziesiąt zostało rannych podczas zamachów na konwój wojskowy i dwa więzienia w Iraku - poinformowały w poniedziałek władze. Wśród zabitych jest 21 więźniów i i 32 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa. Zamachowiec samobójca w poniedziałek wczesnym rankiem wjechał samochodem z materiałami wybuchowymi w konwój wojskowy w Mosulu na północy kraju.

Papież Franciszek wyruszył w poniedziałek w swą pierwszą zagraniczną podróż, do Rio de Janeiro w Brazylii na Światowe Dni Młodzieży.

W poniedziałek polski prokurator oraz czterech biegłych zaczęło prace w Smoleńsku, gdzie mają m.in. pobrać próbki z foteli wraku samolotu Tu-154M - poinformowała Naczelna Prokuratura Wojskowa.

Księżna Cambridge Kate, u której rozpoczęła się akcja porodowa, została przyjęta w poniedziałek rano na oddział położniczy londyńskiego szpitala St Mary's - poinformowały źródła oficjalne. Księżna Kate i książę William oczekują narodzin swego pierwszego dziecka, które niezależnie od płci będzie trzecie w kolejce do tronu.

(PAP)

amp/ jtt/

d3g3e2t

Podziel się opinią

Share
d3g3e2t
d3g3e2t