Trwa ładowanie...
dxdggp6
dxdggp6

Skrót wiadomości - poniedziałek, 9 września, 17.30

...
Share
dxdggp6

09.09. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE ----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

dxdggp6

Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 13,0 proc. wobec 13,1 proc. w lipcu - poinformował w poniedziałek minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.

Stopa bezrobocia na koniec tego roku ukształtuje się poniżej 14,0 proc. - uważa minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wskaźnik koniunktury w przemyśle w sierpniu wzrósł mdm o 3,8 pkt. do poziomu plus 1,1 pkt. - wynika z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Przedsiębiorstwa coraz lepiej oceniają ogólną kondycję gospodarki. Oczekiwania na najbliższe miesiące są optymistyczne, choć zbliża się okres negatywnego oddziaływania czynników sezonowych.

Wskaźnik Composite Leading Indicator (CLI) dla Polski w lipcu 2013 r. wyniósł 100,85 pkt. wobec 100,64 pkt. miesiąc wcześniej po rewizji w dół o 0,07 pkt. - podała w poniedziałek Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

dxdggp6

W ciągu najbliższych 6 miesięcy wzrost zatrudnienia planuje 28 proc. firm, zaś jego redukcję 9 proc. - wynika z badania firmy Randstad i TNS Polska.

Wyceniane przez rynek podwyżki stóp NBP w połowie przyszłego roku wskazywałyby na "dość optymistyczną" wizję wzrostu gospodarczego - ocenia Andrzej Bratkowski w Rady Polityki Pieniężnej.

Wskaźnik zaufania wśród inwestorów w strefie euro we wrześniu 2013 r. wzrósł do 6,5 pkt. z minus 4,9 pkt. miesiąc wcześniej - podała grupa badawcza Sentix w komunikacie.

Wskaźnik zaufania przedsiębiorców we Francji wyniósł w sierpniu 2013 r. 97 pkt. wobec 95 pkt. w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Bank Francji.

dxdggp6

Baltic Dry Index w poniedziałek, 9 września 2013 r. wyniósł 1.478 pkt., co oznacza dzienny wzrost o 9,3 proc. i wzrost o 29,8 proc. w skali tygodnia. To największy dzienny wzrost od 2 czerwca 2009 r.

Produkt Krajowy Brutto Japonii wzrósł w II kw. 2013 r. o 3,8 proc. w ujęciu zanualizowanym - poinformowało w komunikacie biuro rządowe w końcowych wyliczeniach.

Inflacja w Czechach w sierpniu wyniosła 1,3 proc. rdr wobec 1,4 proc. rdr w lipcu - podał w poniedziałek czeski urząd statystyczny. W ujęciu mdm ceny spadły o 0,2 proc.

Produkt Krajowy Brutto Estonii wzrósł w II kw. 2013 r. o 1,0 proc. rdr, po wzroście w I kw. o 1,3 proc. - wynika z drugiego wyliczenia urzędu statystycznego w Tallinnie.

dxdggp6

Indeks globalnych cen surowców mierzonych w USD w sierpniu 2013 r. wyniósł 185,7 pkt., wobec 183,7 pkt. w lipcu po rewizji w górę o 0,2 pkt. i wobec 185,5 pkt. w sierpniu 2012 r. - wynika ze wstępnych obliczeń MFW. Indeks mdm wzrósł o 1,1 proc., a rdr wzrósł o 0,1 proc.

BUDŻET, DŁUG

Dochody z dywidend i wpłat z zysku w 2014 roku wyniosą 5.137,85 mln zł wobec 6.925.513 mln zł założonych w nowelizowanym budżecie na ten rok - wynika z projektu budżetu na 2014 rok.

Dochody z dywidend ze spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa wyniosą w 2014 roku 4,6 mld zł - wynika z projektu budżetu na przyszły rok.

dxdggp6

Dochody podatkowe w 2014 roku wyniosą 247.980,007 mln zł wobec 239.150,24 mln zł prognozowanych w budżecie na ten rok po nowelizacji - wynika z projektu budżetu na 2014 roku. Całkowite dochody budżetowe w 2014 roku prognozowane są na poziomie 276.512,224 mln zł.

Koszty obsługi długu w 2014 wyniosą 36.099,9 mln zł wobec 42.704,802 mln zł założonych w nowelizowanym budżecie na bieżący rok - wynika z projektu budżetu na 2014 rok.

W 2013 rok średni kurs złotego wyniesie 4,15 za euro i 3,19 za dolara, a w 2014 roku ukształtuje się na poziomie 4,00 za euro i 3,08 za dolara - wynika z projektu budżetu na 2014 rok.

W projekcie budżetu na 2014 założono, że główna stopa procentowa NBP wyniesie w 2013 rok średnio 2,9 proc., a w 2014 roku 2,5 proc.

dxdggp6

Plan finansowy NBP na 2013 rok zakłada wynik NBP na poziomie minus 4.400,7 mln zł - wynika z projektu budżetu na 2014 rok.

W 2013 roku relacja deficytu rachunku obrotów bieżących do PKB spadnie do poziomu 2,7 proc. w porównaniu z 3,5 proc. w roku ubiegłym. Przyszły rok przyniesie niewielki wzrost tej relacji do 3,3 proc. - wynika z projektu budżetu na 2014 rok.

W 2014 roku wraz ze stopniową odbudową popytu wewnętrznego, w tym spożycia i inwestycji prywatnych, wkład eksportu netto we wzrost PKB będzie lekko ujemny i wyniesie minus 0,1 pkt. proc. - wynika z projektu budżetu na 2014 rok.

Uwzględniając przewidywane utrzymanie stabilnego poziomu liczby osób aktywnych zawodowo, można oczekiwać, że prognozowana stabilizacja liczby pracujących pozwoli na utrzymanie stopy bezrobocia rejestrowanego na poziomie 13,8 proc. na koniec 2014 roku - wynika z projektu budżetu na 2014 rok.

Saldo finansowania krajowego w 2014 roku planowane jest w kwocie 32.446,4 mln zł, a zagranicznego ma wynieść 22.547,2 mln zł - wynika z projektu budżetu państwa na 2014 rok.

Dochody budżetowe z tytułu podatku od wydobycia niektórzch kopalin prognozowane są w przyszłym roku na poziomie 2 mld zł wobec 2,2 mld zł szacowanych na ten rok - wynika z projektu budżetu na 2014 rok.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 227,8 mld zł, a w części dofinansowania UE 161,3 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Od początku uruchomienia programu wypłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli od połowy stycznia 2010 roku, do sierpnia 2013 roku bank wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 151.225,2 mln zł - poinformował BGK w komunikacie.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 na zamknięciu wzrósł o 2,5 proc. i wyniósł 14.205,23 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 3,4 proc. i wyniósł 2.212,52 pkt.

Indeks węgierskiej giełdy BUX na zamknięciu spadł o 0,51 proc. i wyniósł 17.922,55 pkt.

WIG 20 na zamknięciu sesji wzrósł o 2,32 proc. i wyniósł 2.290,86 pkt.

SPÓŁKI

ATM jest zdeterminowany, aby do końca 2013 r. sprzedać posiadany pakiet akcji mPay. Transakcja może spowodować konieczność dokonania jednorazowego odpisu w wynikach jednostkowych - poinformował PAP Tadeusz Czichon, wiceprezes ATM-u.

Polityka dywidendowa ATM-u powinna się zmieniać w kierunku coraz wyższych wypłat dla akcjonariuszy. Na zakończenie prowadzonych obecnie projektów inwestycyjnych spółka potrzebuje około 60 mln zł. Po ich zakończeniu EBITDA generowana przez ATM powinna się zwiększyć o ok. 55 mln zł.

Eko Export w polityce dywidendowej zakłada, że za 2013 rok na dywidendę trafi 50-65 proc. zysku, a za 2016 rok 70-90 proc. zysku - podała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

Ceramika Nowa Gala do końca 2013 roku przedstawi strategię na najbliższych pięć lat, w której zarysuje cele sprzedażowe i rynkowe oraz zdecyduje, w jakim zakresie będzie realizować inwestycje - poinformował PAP wiceprezes spółki Paweł Górnicki.

Ceramika Nowa Gala spodziewa się, że wyniki grupy w tym roku będą niższe niż rok wcześniej. Po słabszych pierwszych sześciu miesiącach druga połowa roku powinna przynieść jednak stabilizację. Spółka stawia na wzrost eksportu i sprzedaż płytek o dużych formatach, które generują wyższą marżę.

Aviva Investors FIO, fundusz zarządzany przez Aviva Investors Poland, zmniejszył zaangażowanie w akcje Oponeo.pl do 4,93 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZ spółki - poinformowało Oponeo.pl w komunikacie.

P4, operator sieci Play, planuje 11 listopada uruchomić komercyjnie usługę mobilnego internetu w standardzie LTE. Firma chce do początku 2015 roku posiadać 3,2 tys. stacji bazowych działających w nowej technologii - poinformowali na poniedziałkowej konferencji przedstawiciele operatora.

PKP Cargo przewiozły w lipcu i sierpniu 2013 roku po ponad 10 mln ton ładunków, czyli więcej niż przed rokiem i niż w pierwszych, trudnych miesiącach tego roku - poinformował PAP prezes PKP Cargo Łukasz Boroń.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na poniedziałkowym posiedzeniu przyznała koncesję na nadawanie programu filmowego spółce Stopklatka - poinformowała Rada w komunikacie. Z kolei koncesję na nadawanie programu edukacyjno-poznawczego przyznano TV Spectrum.

Oferta Qumaka za 68,63 mln zł została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie, dostawę i montaż systemu transportu i kontroli bagażu rejestrowanego w międzynarodowym terminalu lotniczym w Krakowie-Balicach - podał zamawiający.

PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 2, który w końcu sierpnia ogłosił wezwanie do sprzedaży 36,23 proc. akcji Armatury Kraków, zrezygnował z określenia minimalnej liczby akcji, po której zobowiązałby się do kupna papierów - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM BZ WBK.

WALUTY

Dla rynków finansowych w tym tygodniu kluczowe będą informacje na temat wydarzeń w Syrii oraz to, jaką decyzję podejmie na posiedzeniu 17-18 września Rezerwa Federalna w sprawie ograniczenia skupu obligacji.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,2357 a kurs złotego do euro na 4,2700 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3194 USD i 131,30 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

W piątek, 6 września banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 25.750,96 mln zł wobec 44.585,52 mln zł w czwartek - podał NBP.

Stawka referencyjna Polonia wzrosła w poniedziałek do 2,46 proc. z 2,44 proc. w piątek - podał NBP.

TOWARY

Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają z najwyższych poziomów od ponad dwóch lat z powodu spadku importu surowca przez Chiny - podają maklerzy. Baryłka ropy West Texas Intermediate, w dostawach na październik, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 109,76 USD, po zniżce o 77 centów.

Cena ropy Brent w kontraktach na IX 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 115,96-115,98 USD za baryłkę.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie rosną, bo Chiny eksportują jej więcej niż szacowano - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME kosztuje 7.220,25 USD za tonę, po wzroście notowań o 0,8 proc.

OPINIE, PROGNOZY

Bieżący tydzień może przynieść poprawę nastrojów na warszawskiej giełdzie po ostatnim załamaniu spowodowanym zapowiedziami zmian w OFE. W poniedziałek indeks największych spółek zyskuje ok. 2 proc. Silnie rosną kursy JSW, BRE i KGHM.

Zmiany w systemie Otwartych Funduszy Emerytalnych są gorsze od oczekiwań zagranicznych inwestorów. W wyniku zamian istnieje ryzyko przeceny akcji polskich spółek, tanieć mogą między innymi akcje banków średniej wielkości, GTC, Bogdanki oraz LPP - uważa David Aserkoff, strateg ds. rynków akcyjnych regionu CEEMEA w JP Morgan.

Pomimo gorszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy w piątek, Rezerwa Federalna zdecyduje się na ograniczenie skupu obligacji na zaplanowanym na 17-18 września posiedzeniu - uważają analitycy Morgan Stanley.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

W sierpniu upadłość ogłosiło 67 firm, o 28,7 proc. mniej niż w lipcu i o 8,2 proc. mniej niż w sierpniu zeszłego roku - podała w komunikacie Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

Produkcja cementu w sierpniu 2013 roku spadła o 1,9 proc. rdr i wyniosła 1.575,7 tys. ton - podało w komunikacie Stowarzyszenie Producentów Cementu.

Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich został wybrany na przewodniczącego Rady WIBOR - podano w komunikacie Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska.

WYDARZENIA Z KRAJU ------------------

Poseł Jarosław Gowin wystąpił z Platformy Obywatelskiej. "Dzisiaj doszedłem do granicy, za którą lojalność wobec partii stoi w konflikcie z lojalnością wobec Polaków" - powiedział w poniedziałek. Zapowiedział, że będzie posłem niezrzeszonym.

Mamy święty spokój; Jarosław Gowin powinien ogłosić swą decyzję wcześniej; to nie jest dobra wiadomość, gdy kandydat na szefa PO odchodzi - to niektóre opinie polityków PO, którzy komentowali w poniedziałek decyzję Gowina o odejściu z Platformy.

Szef SLD Leszek Miller ocenił, że odejście Jarosława Gowina z PO nic nie zmienia w sprawie większości sejmowej. "Jest grupa uciekinierów z Ruchu Palikota, która chętnie poprze rząd Donalda Tuska" - powiedział. Dodał jednak, że SLD chętnie poparłby wcześniejsze wybory.

Zdaniem kandydata PO-PSL do Senatu w wyborach na Podkarpaciu Mariusza Kawy wpływ na jego wynik wyborczy miało "zmęczenie obozem władzy". Kawa w niedzielnych wyborach dostał 21,33 proc. głosów, wygrał kandydat PiS Zdzisław Pupa - 60,84 proc.

Przez dwa kolejne dni woda z wodociągów w niektórych dzielnicach Sosnowca nie będzie nadawała się do picia - podało w poniedziałek Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach (GPW). Kolejny termin możliwego uchylenia zakazu wyznaczono na środę.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY ----------------------

Rosja wzywa Syrię, by zgodziła się na objęcie broni chemicznej kontrolą międzynarodową, jeśli pozwoli to uniknąć ataku na Syrię; Moskwa przekazała MSZ Syrii ofertę w tej sprawie i liczy na szybką odpowiedź - powiedział w poniedziałek szef MSZ Siergiej Ławrow.

Sekretarz stanu USA John Kerry powiedział w poniedziałek w Londynie, że prezydent Syrii Baszar el-Asad może zapobiec amerykańskiej interwencji zbrojnej, jeśli przekaże w ciągu tygodnia wspólnocie międzynarodowej cały swój arsenał broni chemicznej.

Ewentualny zbrojny atak Stanów Zjednoczonych na cele w Syrii stanowiłby bezpośrednie wsparcie dla syryjskiej filii Al-Kaidy - powiedział prezydent tego kraju Baszar el-Asad w wywiadzie dla amerykańskiej stacji CBS, którego fragmenty nadano w poniedziałek.

Interwencja w Syrii pod dowództwem USA spowoduje eksplozję terroryzmu w całym regionie Bliskiego Wschodu - ostrzegł w poniedziałek szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, akcentując, że reżim w Damaszku jest gotowy uczestniczyć w negocjacjach pokojowych.

Stany Zjednoczone w poniedziałek dały do zrozumienia, że nie zgadzają się, by Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) sporządziła analizę poziomu ryzyka dla instalacji nuklearnych w Syrii w razie amerykańskiej interwencji. O taką analizę prosiła Rosja.

Wysoka komisarz ONZ ds. praw człowieka Navi Pillay przestrzegła w poniedziałek przed uderzeniem militarnym na Syrię. Jej zdaniem taka operacja groziłaby wywołaniem "pożogi" w regionie, ze znacznie większą niż dotąd liczbą ofiar śmiertelnych.

Szefowie dyplomacji Rosji i Syrii Siergiej Ławrow i Walid el-Mualim zdecydowanie opowiedzieli się w poniedziałek za jak najszybszym powrotem do Syrii inspektorów ONZ w celu kontynuowania dochodzenia w sprawie użycia tam broni chemicznej.

(PAP)

pif/ asa/

dxdggp6

Podziel się opinią

Share
dxdggp6
dxdggp6