Trwa ładowanie...
d3my4di

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

- Według wyliczeń PAP strata netto przypisana akcjonariuszom dominującym PKP Cargo w czwartym kwartale minionego roku wyniosła 168,8 mln zł. Wynik okazał się o 13,1 proc. niższy od konsensusu PAP. Przychody wyniosły tymczasem 1,088 mld zł i były 2,2 proc. powyżej oczekiwań.

Share
d3my4di

- Zarząd PKP Cargo rekomenduje wypłatę 110 mln zł dywidendy za 2014 rok. Na tę kwotę składa się 53,9 mln zł pochodzące z zysku za miniony rok oraz 56,1 mln zł z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych - podała spółka w komunikacie.

- Zysk netto Bogdanki, przypisany akcjonariuszom dominującym, wyniósł w czwartym kwartale 2014 roku 101,4 mln zł wobec 105 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie rocznym. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 81,3 mln zł.

- W związku ze zmianą sytuacji rynkowej Bogdanka weryfikuje założenia strategii na lata 2015-20. Spółka chce m.in. zwiększać efektywność poprzez optymalizację kosztów wydobycia i nakładów inwestycyjnych, decyzje dotyczące rozwoju odsuwa do czasu stabilizacji na rynku węgla - podała spółka w raporcie rocznym.

d3my4di

- Bogdanka zakłada w tym roku sprzedaż węgla handlowego na poziomie 9,3-9,5 mln ton. Nakłady inwestycyjne mają nie przekroczyć 560 mln zł - podała spółka w raporcie rocznym.

- Bogdanka analizuje politykę dywidendową na kolejne lata. Uważa, że powinna ona być "wyważona" - poinformował w czwartek prezes Bogdanki Zbigniew Stopa.

- Zysk netto grupy Tauron, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w czwartym kwartale 2014 roku 132,2 mln zł i był o 60,6 proc. wyższy rok do roku - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 97,6 mln zł.

- Tauron chce wypłacić dywidendę z zysku za 2014 r. Stopa dywidendy powinna być na dość atrakcyjnym poziomie - poinformował wiceprezes Tauronu Krzysztof Zawadzki. Poziom dywidendy może być procentowo zbliżony do ubiegłorocznego.

d3my4di

- Tauron nie wyklucza przeprowadzenia kolejnych emisji obligacji, ale uzależnia to od warunków rynkowych - poinformował wiceprezes spółki Krzysztof Zawadzki.

- Tauron jest wstępnie zainteresowany przejęciem kopalni Brzeszcze, ale nie będzie chciał się angażować w inne kopalnie - poinformował w czwartek prezes Tauronu Dariusz Lubera.

- Wydatki inwestycyjne grupy Tauron w 2015 r. będą rekordowe i wyniosą około 4,5 mld zł - poinformował na konferencji prezes Tauronu Dariusz Lubera.

- Tauron spodziewa się, że oszczędności grupy będą wyższe od pierwotnie zakładanych i przekroczą do końca 2015 r. 1 mld zł - poinformował wiceprezes Tauronu Krzysztof Zawadzki.

d3my4di

- Tauron liczy na zakończenie negocjacji w sprawie sprzedaży aktywów wiatrowych w najbliższych dniach. Spółka chce sprzedać aktywa powyżej wartości księgowej i zanotować na transakcji zysk - podał wiceprezes spółki Krzysztof Zawadzki.

- Fuzja z Eneą byłaby korzystna dla akcjonariuszy Tauronu - ocenił prezes Tauronu Dariusz Lubera, zaznaczając, że żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły.

- Zarząd spółki MNI będzie rekomendował wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 5,9 mln zł tj. 0,06 zł na każdą posiadaną akcję.

- Cineworld, którego 29 proc. akcji ma Global City Holdings, chce wypłacić dywidendę w wysokości 13,5 pensa na akcję za 2014 r. - podał Global City Holdings w komunikacie.

d3my4di

- Oferta publiczna Private Equity Managers (PEM) obejmuje 411.863 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii D należących do MCI.PrivateVentures FIZ działającego na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. Cena maksymalna za jedną akcję oferowaną to 111 zł - wynika z prospektu emisyjnego.

- Private Equity Managers, który właśnie rozpoczyna ofertę publiczną, chce przeznaczyć cały zysk na 2014 r na dywidendę - poinformował Cezary Smorszczewski, wiceprezes PEM.

- Private Equity Managers, który właśnie rozpoczyna ofertę publiczną, chce być postrzegany jako spółka generująca gotówkę i płacąca dywidendy. W przyszłości nie wyklucza jednak konsolidacji rozdrobnionego sektora private equity.

- PKO Bank Hipoteczny planuje w połowie 2015 roku przeprowadzić pierwszą emisję listów zastawnych o wartości 500 mln zł - poinformował dziennikarzy Rafał Kozłowski, prezes banku.

d3my4di

- PKO BP planuje w połowie 2015 roku przeprowadzić pierwszą emisję listów zastawnych o wartości 500 mln zł - poinformował dziennikarzy Rafał Kozłowski, prezes PKO Banku Hipotecznego.

- Contrast, spółka z grupy Atrem, zawarła kontrakt o wartości 5,4 mln zł, dzięki czemu cały portfel zamówień Atremu wzrósł do ok. 102 mln zł, z czego 94 mln zł przypada do realizacji w 2015 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

- JHM Development prognozuje 12-13 proc. rentowności netto i 120-130 mln zł przychodów w 2017 roku. Zarząd dewelopera będzie rekomendował wypłatę dywidendy za rok 2015 na poziomie 20-30 proc. zysku netto - podała spółka w komunikacie.

- Zakłady Mięsne Henryk Kania planują podwoić swoje obroty do 2018 r. - poinformowała PAP spółka. W tym roku firma zakłada dwucyfrowy wzrost przychodów.

d3my4di

- Producent ciągników Ursus nadal rozmawia o kolejnych kontraktach w Afryce, a na 2015 rok planuje podobne do ubiegłorocznych przychody z Etiopii. Sprzedaż w kraju ma wzrosnąć, dzięki spodziewanemu uruchomieniu nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - powiedział PAP prezes Karol Zarajczyk.

- Agencje ratingowe Fitch i Moody's podały w czwartkowych komunikatach, że P4, operator sieci Play, pracuje nad nową emisją obligacji o wartości 125 mln euro, kuponie 5,25 proc. i terminie zapadalności w 2019 roku. Fitch ocenił nowe papiery na "BB-", a Moody's na "B1".

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

d3my4di

Podziel się opinią

Share
d3my4di
d3my4di