Trwa ładowanie...
dv91kyn
dv91kyn

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

- Czwartkowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO BP zmieniło część składu rady nadzorczej. Do rady został powołany między innymi Wojciech Jasiński, obecny prezes PKN Orlen.
Share
dv91kyn

- MSP nie prowadzi prac analitycznych dotyczących fuzji PKN Orlen, Lotosu, PGNiG-u - powiedział w sejmie wiceminister skarbu Henryk Baranowski.

- Minister skarbu Dawid Jackiewicz ocenia, że PZU powinien inwestować w sektor bankowy, po to żeby wzmocnić udział polskiego kapitału w sektorze.

- W Grupie Azoty jest wiele inwestycji, które trzeba poddać rewizji - poinformował minister skarbu Dawid Jackiewicz.

dv91kyn

- Inwestycja KGHM w Chile stoi pod dużym znakiem zapytania ze względu na jej rentowność i resort skarbu opracowuje dla niej plan ratunkowy - poinformował minister skarbu Dawid Jackiewicz.

- Giełda Papierów Wartościowych liczy, że w kolejnych latach będzie poprawiać swoje wyniki, wraz z polepszeniem się koniunktury na rynkach. Nowa prezes Małgorzata Zaleska przygląda się strategii GPW, zapowiada obniżkę kosztów i przyciąganie nowych inwestorów, nie ma natomiast planów przejęć i fuzji.

- Zarząd Netii analizuje kilka możliwości inwestycyjnych - m.in. w sieć NGA - które przedstawi następnie radzie nadzorczej - poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki. Decyzja ma zostać podjęta w ciągu kilku tygodni.

- Netia wypracowała w czwartym kwartale 2015 roku 13,9 mln zł straty netto, podczas gdy analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się zysku na poziomie 2,9 mln zł. Przychody operatora telekomunikacyjnego wyniosły 402,7 mln zł i również były zbliżone do konsensusu PAP, który wynosił 409,1 mln zł.

dv91kyn

- Dywidenda Eurocashu za 2015 rok może być wyższa niż rok wcześniej - poinformował PAP Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Eurocashu.

- Eurocash, który zakończył 2015 rok zyskiem EBITDA na poziomie 475,6 mln zł, chce by jego tegoroczny wynik EBITDA zmieścił się w konsensusie rynkowym. Podtrzymuje chęć rozwoju poprzez akwizycje - poinformował PAP Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Eurocashu. Dywidenda za 2015 rok może być wyższa niż rok wcześniej.

- Zysk netto grupy Eurocash, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, w czwartym kwartale 2015 roku wyniósł 97 mln zł wobec 72,3 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał 103,7 mln zł zysku.

- Zarząd CCC nie podjął decyzji ws. rekomendacji dywidendy. Z wypowiedzi przedstawicieli spółki wynika, że możliwe jest ograniczenie wypłaty.

dv91kyn

- CCC zakłada, że w 2016 r. sprzedaż może wzrosnąć o ponad 1 mld zł - poinformował dziennikarzy prezes spółki Dariusz Miłek.

- CCC chce w 2016 r. zwiększyć powierzchnię handlową o nie mniej niż 100 tys. m kw. netto (ok. 27 proc. wzrostu). Inwestycje w środki trwałe mają przekroczyć 140 mln zł - podała spółka w prezentacji.

- Zysk netto grupy CCC wyniósł w czwartym kwartale 2015 roku 105,2 mln zł wobec 309,9 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał 91,9 mln zł zysku netto.

- Zarząd mBanku rekomenduje, żeby z zysku netto za 2015 r., w kwocie 1,27 mld zł, 30 mln zł trafiło na fundusz ogólnego ryzyka a 1,24 mld zł zostało niepodzielone - poinformował bank w komunikacie.

dv91kyn

- Zarząd Asseco SEE rekomenduje wypłatę z zysku za 2015 r. dywidendy w wysokości 0,4 zł na akcję. Łącznie na wypłatę ma trafić 20,76 mln zł - podała spółka w komunikacie.

- Wartość portfela zamówień Qumaka do realizacji na 2016 r. i lata późniejsze wynosi obecnie ponad 328 mln zł, jednak istnieje jeszcze dosyć duży potencjał jego wzrostu - poinformował Qumak w komunikacie.

- Qumak w związku z niższym portfelem zamówień i niewielką liczbą nowych przetargów na rynku spodziewa się 2016 r. około 20 proc. spadku przychodów. Pomimo to, spółka zakłada poprawę rentowności i wypracowanie wyniku netto nie niższego niż w 2015 r. Ma w tym pomóc m.in. redukcja kosztów i bezpieczniejsze podejście do kontraktów.

- Zarząd Apatora rekomenduje wypłatę w formie dywidendy za 2015 r. łącznie 33,1 mln zł, czyli 1 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. W grudniu spółka wypłaciła 0,3 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy.

dv91kyn

- Quercus TFI podtrzymuje dotychczasową politykę dystrybucji zysków, co oznacza, że do akcjonariuszy może trafić do 100 proc. zysku netto za 2015 r. w formie skupu akcji lub dywidendy - poinformował prezes Sebastian Buczek.

- W drugiej połowie tego roku grupa Kopex planuje uzyskanie koncesji na eksploatację węgla w planowanej Kopalni Przeciszów - wynika z czwartkowej informacji spółki. Kosztem ok. 1,8 mld zł inwestor chce wybudować w tej małopolskiej gminie kopalnię, wydobywającą 3-4 mln ton węgla rocznie.

- Kopex dokonał w IV kwartale 2015 r. odpisów na aktywa niefinansowe w wysokości 368 mln zł oraz odpisów na aktywa finansowe w wysokości 62 mln zł - podała spółka w komunikacie.

- Kopex, który na koniec 2015 r. złamał kowenanty bankowe, chce rozmawiać z finansującymi go instytucjami o ich podniesieniu - poinformowali przedstawiciele spółki. Dodali, że realne jest zejście wskaźnika dług netto/EBITDA na koniec 2016 r. do poziomu ok. 3,5.

dv91kyn

- Na koniec 2015 roku łączny backlog spółki Kopex wyniósł 1,18 mld zł, z czego na rynek krajowy przypada ponad 977 mln zł - podała spółka w komunikacie.

- W wezwaniu ogłoszonym przez Fortum Holding na Duon złożono zapisy na sprzedaż co najmniej 51 proc. akcji tej spółki i uzyskano zgodę UOKiK na koncentrację. Tym samym spełniły się wszystkie warunki wezwania - podał pośredniczący w transakcji Pekao IB.

- BOŚ Bank rozpoczął prace nad przygotowaniem strategii na lata 2016-2020, rada nadzorcza banku powinna ją zaakceptować w kwietniu - poinformował bank w komunikacie.

- Apator podtrzymuje styczniową prognozę wyników finansowych, zapowiada jednocześnie, że jego spółka zależna, Apator Rector zakończy ten rok bez strat, a w kolejnych latach powróci do rentowności - poinformował prezes Apatora Andrzej Szostak.

- Zarząd IMS biorąc pod uwagę wyniki grupy po czterech kwartałach 2015 r. oraz aktualną sytuację finansową spółki i grupy będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2015 r. w wysokości 0,15 zł na akcję. Łącznie na wypłatę ma trafić 4,6 mln zł - podała spółka w komunikacie.

============================= * Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl. (PAP) =============================

dv91kyn

Podziel się opinią

Share
dv91kyn
dv91kyn