Trwa ładowanie...
d40zr0b
espi

SKYSTONE CAPITAL S.A. - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S ...

SKYSTONE CAPITAL S.A. - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 18 marca 2015 roku (14/2015)
Share
d40zr0b
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-19
Skrócona nazwa emitenta
SKYSTONE CAPITAL S.A.
Temat
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 18 marca 2015 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Skystone Capital S.A. ("Emitent") w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 18 marca 2015 r. Kapitał zakładowy reprezentowany na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynosił 5.616.190,00 PLN, co stanowiło 561.619 szt. akcji i tyle samo głosów. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 punkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
uchwaly podjete na NWZ_marzec 2015.pdf Uchwały podjęte na NWZ w dniu 18.03.2015 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SKYSTONE CAPITAL S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SKYSTONE CAPITAL S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-757 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Garbary 95B/10
(ulica) (numer)
061 851 60 25 061 851 74 28
(telefon) (fax)
info@skystone.pl www.skystone.pl
(e-mail) (www)
526-10-33-372 010960117
(NIP) (REGON)
d40zr0b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Piotr Kardach Prezes Zarządu
2015-03-19 Łukasz Marczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40zr0b

Podziel się opinią

Share
d40zr0b
d40zr0b