Trwa ładowanie...
d5p3p8b

Śląskie/ 194 mln zł dla przedsiębiorców na dofinansowanie nowego produktu lub usługi

194 mln zł czekają na przedsiębiorców z woj. śląskiego wprowadzających na rynek nowy produkt lub usługę. W czwartek rozpoczął się nabór wniosków w konkursie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego.

Share
d5p3p8b

"To dobry czas na zaplanowanie inwestycji, podnoszącej konkurencyjność przedsiębiorstwa. Warto zatem rozpocząć nowy rok od innowacji, które pomogą wyróżnić firmy na rynku" - powiedziała kierownik zespołu ds. kontaktów z mediami ŚCP Paulina Cius.

Wnioski można składać do końca lutego 2017 r.

Według danych centrum, zainteresowanie tego typu wsparciem w naszym regionie rośnie.

"W porównaniu z wynikami w latach ubiegłych, liczba projektów składanych do ŚCP na innowacje sukcesywnie rośnie, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Pierwszy konkurs w perspektywie 2007-2013 zakończyliśmy z wynikiem 281 wniosków, tymczasem w perspektywie 2014-2020 trafiło do nas ponad 600 projektów, z czego 209 wybraliśmy do realizacji" - poinformował p.o. dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Bartosz Rozpondek.

d5p3p8b

Projekty mają służyć rozwojowi regionu, dlatego muszą być realizowane w województwie śląskim. Przedsiębiorstwa chcące uzyskać wsparcie mogą zaprezentować pomysły z różnych dziedzin, jednak za realizację przedsięwzięć wpisujących się w inteligentne specjalizacje uzyskają dodatkowe punkty. W woj. śląskim są nimi: medycyna, energetyka oraz technologie informacyjno-komunikacyjne.

Dofinansowanie zostanie przyznane projektom wprowadzającym innowacje technologiczne (produktowe i procesowe), np. nowe lub udoskonalone produkty i metody produkcji. Innowacje nietechnologiczne, czyli marketingowe i organizacyjne, mogą jedynie wspomagać usprawnienia technologiczne. Za nowatorski może zostać uznany produkt lub proces, który jest stosowany co najmniej w skali regionu i nie dłużej niż trzy lata. Wnioskodawcy są zobowiązani do dołączenia do wniosku aplikacyjnego opinii o innowacyjności wydanej przez jednostkę naukową, centrum badawczo-rozwojowe, stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać fundusze m.in. na: koszty nabycia nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Współfinansowane są również koszty promocji projektu, np. publikacje w mediach, reklamy czy wynajęcie powierzchni wystawienniczej od organizatora imprezy targowej. Wydatki na promocję mogą sięgać 10 proc. wartości wszystkich kosztów kwalifikowanych. Do wsparcia nie będą natomiast kwalifikowały się projekty przyczyniające się do rozwoju sieci szerokopasmowej.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą przedsiębiorcy mogą się starać, sięga 100 tys. zł, maksymalna - 2 mln zł, natomiast maksymalna wartość projektu to 10 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania sięga 50 proc.

d5p3p8b

Ubiegający się o fundusze muszą wnieść wkład finansowy wolny od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego w wysokości co najmniej 25 proc. kosztów kwalifikowalnych. W przypadku pozostałego wkładu własnego można skorzystać ze wsparcia finansowego. Od chwili podpisania umowy o dofinansowanie pozostają dwa lata na zrealizowanie projektu. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia tego terminu na wniosek złożony przez przedsiębiorcę.

Przedsiębiorcy, którzy nie wiedzą, jak złożyć wniosek, mogą wziąć udział w specjalnych warsztatach.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, która pełni funkcję instytucji pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Śląskiego.

d5p3p8b

Podziel się opinią

Share
d5p3p8b
d5p3p8b