Trwa ładowanie...
djs20vb
espi

SMOKE SHOP S.A. - Zmiana udziału w głosach (3/2011)

SMOKE SHOP S.A. - Zmiana udziału w głosach (3/2011)
Share
djs20vb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2011 KNF
Data sporządzenia: 2011-05-23
Skrócona nazwa emitenta
SMOKE SHOP S.A.
Temat
Zmiana udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od spółki INVESTcon GROUP S.A. o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem w spółce SMOKE SHOP S.A. poniżej progu 5 %. Zmniejszenie udziału w głosach nastąpiło w wyniku transakcji sprzedaży akcji a rynku NewConnect zawartych dnia 18 maja 2011 r. Po sprzedaży, INVESTcon GROUP S.A. posiada 68456 akcji spółki Smoke Shop S.A., dających 68456 głosów, co stanowi 2,09 % w kapitale oraz 2,09 % w głosach. Podmioty zależne INVESTcon GROUP S.A. nie posiadają akcji spółki. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej. Przed sprzedażą, INVESTcon GROUP S.A. posiadał 175.000 akcji, dających tyle samo głosów, co stanowiło 5,35 % w kapitale i 5,35 % w głosach.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Maciej Król Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djs20vb

Podziel się opinią

Share
djs20vb
djs20vb