Trwa ładowanie...
d4jdzfo

SMS Kredyt Holding S.A. - Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego ... - EBI

SMS Kredyt Holding S.A. - Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia do chwili ogłoszenia przerwy w obradach (18/2015)

Share
d4jdzfo
NEW CONNECT
Raport EBI nr 18 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-11
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia do chwili ogłoszenia przerwy w obradach
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do komunikatu nr 109/2014 z dnia 17.12.2014 r. dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (?NWZA?) oraz komunikatu nr 17/2015 z dnia 11.02.2014 roku dotyczącego uchwał powziętych podczas obrad NWZA informuje, że w dniu 10.02.2015 r. otrzymał odpis protokołu notarialnego z obrad NWZA sporządzony w dniu 09.02.2015 roku, w którym zostały zaprotokołowane zgłoszone sprzeciwy do powziętych uchwał o numerach 3 oraz 4. Treść uchwał wraz z wniesionymi sprzeciwami opublikowana została przez Spółkę w komunikacie bieżącym Spółki o nr 17/2015 z dnia 11.02.2015 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 9 lit. a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jdzfo

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Stanioch Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jdzfo

Podziel się opinią

Share
d4jdzfo
d4jdzfo