Trwa ładowanie...
d2p6i36
d2p6i36
espi

SMS Kredyt Holding S.A. - Podpisanie umowy z EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestan ... - EBI

SMS Kredyt Holding S.A. - Podpisanie umowy z EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny (87/2014)
Share
d2p6i36

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 87 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy z EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu 50/2013 i 63/2013 Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 07 października 2014 roku podmiot zależny od Spółki, tj. SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. ("SMS Kredyt") podpisał umowę z EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny ("Fundusz") przedmiotem, której jest stała współpraca polegająca na sprzedaży przez SMS Kredyt do Funduszu niewymagalnych wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie do 15 tys. PLN, udzielanych na okres od 6 do 48 miesięcy. Zawarcie umowy o współpracy w zakresie stałej sprzedaży wierzytelności pozwoli SMS Kredyt na finansowanie bieżącej akcji pożyczkowej przez cały rok 2015. Umowa zawarta jest na okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w zw. z § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Stanioch Członek Zarządu
Daniel Meniów Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p6i36

Podziel się opinią

Share
d2p6i36
d2p6i36