Trwa ładowanie...
d4b70zg

SMS Kredyt Holding S.A. - Wypłata odsetek od obligacji (2/2015) - EBI

SMS Kredyt Holding S.A. - Wypłata odsetek od obligacji (2/2015)

Share
d4b70zg
NEW CONNECT
Raport EBI nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wypłata odsetek od obligacji
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 07 stycznia 2015 roku dokonał terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii AC, AE oraz AI za ich kolejny okres odsetkowy. Odsetki od obligacji wypłacane są w okresach kwartalnych. Wypłata odsetek od obligacji nastąpiła zgodnie z harmonogramem wypłat przyjętym w warunkach emisji obligacji. Całkowita wartość nominalna obligacji serii AC, AE oraz AI wynosi 2.248.000 PLN. Termin wykupu obligacji serii AC przypada na dzień 29 marca 2015 r., obligacji AE na dzień 28 maja 2015 r. oraz obligacji AI na dzień 31 maja 2016 r. Podstawa: § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b70zg

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Stanioch Członek Zarządu
Daniel Meniów Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b70zg

Podziel się opinią

Share
d4b70zg
d4b70zg