Trwa ładowanie...
d4k1kwc

SMS Kredyt Holding S.A. - Zmiana terminu oferowania i przydziału obligacji serii AK w ofercie pub ... - EBI

SMS Kredyt Holding S.A. - Zmiana terminu oferowania i przydziału obligacji serii AK w ofercie publicznej (31/2015)

Share
d4k1kwc

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 31 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana terminu oferowania i przydziału obligacji serii AK w ofercie publicznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do komunikatu bieżącego nr 26/2015 z dnia 30.03.2015 roku w sprawie emisji obligacji serii AK w ofercie publicznej informuje, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku powziął uchwałę w sprawie zmiany terminu oferowania (zakończenia przyjmowania zapisów i wpłat) oraz przydziału obligacji serii AK. Zgodnie z przedmiotową uchwałą termin oferowania obligacji serii AK wyemitowanych przez Emitenta został przedłużony do dnia 24.04.2015 roku, zaś termin przydziału obligacji serii AK został przedłużony do dnia 29.04.2015 roku. Jednocześnie Emitent informuje, iż zaktualizowany harmonogram publicznej oferty obligacji serii AK został udostępniony na stronie internetowej Emitenta oraz na stronie internetowej oferującego tj. Dom Maklerski BOŚ S.A. oraz Doradcy Inwestycyjnego Profescapital Sp. z o. o. w formie Komunikatu aktualizującego nr 1 do Memorandum Informacyjnego spółki SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą w Wrocławiu opublikowanego w dniu 30 marca 2014 roku. Podstawa
prawna: § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 16 Załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4k1kwc

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Stanioch Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4k1kwc

Podziel się opinią

Share
d4k1kwc
d4k1kwc