Trwa ładowanie...
d2ynn8y
d2ynn8y
espi

SMT SA - Informacja o otrzymaniu znaczącego kontraktu przez spółkę zależną Emitenta - iAlbatros S ...

SMT SA - Informacja o otrzymaniu znaczącego kontraktu przez spółkę zależną Emitenta - iAlbatros SAS (58/2014)
Share
d2ynn8y

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 58 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SMT SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o otrzymaniu znaczącego kontraktu przez spółkę zależną Emitenta - iAlbatros SAS | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) informuje, że w dniu 21 lipca 2014 roku spółka zależna Emitenta - iAlbatros SAS z siedzibą w Paryżu otrzymała oficjalną wiadomość o wygraniu przetargu ogłoszonego przez l'Agence de mutualisation des universités et établissements (AMUE) z siedzibą w Paryżu, która w imieniu francuskich uczelni wyższych dokonuje zakupów usług zewnętrznych. Efektem wygranego przetargu jest otrzymanie przez iAlbatros SAS znaczącego kontraktu, umożliwiającego francuskim szkołom wyższym korzystanie z usług rezerwacji hotelowych oferowanych przez iAlbatros SAS bez konieczności ogłaszania oddzielnych publicznych przetargów. Kontrakt z AMUE obowiązuje przez okres 4 lat, a możliwość korzystania z systemu będzie miało 85 francuskich uniwersytetów. Wartość przychodów ze sprzedaży iAlbatros SAS z tytułu realizacji powyższego kontraktu będzie zależna od liczby faktycznie dokonanych rezerwacji. Zakładając, że wszystkie uczelnie objęte tym programem będą dokonywać rezerwacji
hotelowych za pomocą systemu iAlbatros, łączna wartość kontraktu może wynieść maksymalnie 136 mln euro w okresie najbliższych 4 lat. W ramach realizacji oferowanych usług nie ustalono żadnych kar umownych, ani nie zastrzeżono żadnych warunków ani terminów. Pozostałe ustalenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w kontraktach typu ?business travel?. Kryterium uznania powyższego kontraktu za znaczący jest fakt, że jego szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Emitent posiada 50,5% udziałów w spółce iAlbatros S.A. z siedzibą w Warszawie, natomiast iAlbatros S.A. posiada 100% udziałów w spółce iAlbatros SAS z siedzibą w Paryżu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SMT S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SMT SA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-231 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jutrzenki 183
(ulica) (numer)
+48 22 380 47 50 +48 22 380 47 51
(telefon) (fax)
ir@smtsa.pl www.smtsa.pl
(e-mail) (www)
583-26-22-565 191845930
(NIP) (REGON)
d2ynn8y

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Przemysław Soroka Wiceprezes Zarządu Przemysław Soroka
2014-07-22 Szymon Pura Wiceprezes Zarządu Szymon Pura

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ynn8y

Podziel się opinią

Share
d2ynn8y
d2ynn8y