Trwa ładowanie...
d1dy0zg
espi

ŚNIEZKA - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (2/2013)

ŚNIEZKA - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (2/2013)

Share
d1dy0zg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ŚNIEZKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że raporty okresowe w 2013 roku będą przekazywane w następujących terminach: 1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne: - za IV kwartał 2012 r. ? 28 lutego 2013 r. - za I kwartał 2013 r. ? 9 maja 2013 r. - za III kwartał 2013 r. ? 7 listopada 2013 r. 2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 r. ? 29 sierpnia 2013 r. 3. Raport roczny za 2012 r. ? 24 kwietnia 2013 r. 4. Raport roczny skonsolidowany za 2012 r. ? 24 kwietnia 2013 r. Zgodnie z §101 ust. 2 RMF, Zarząd FFiL Śnieżka S.A. podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania za II kwartał 2013 roku. Jednocześnie, zgodnie z § 83 rozporządzenia Zarząd FFiL Śnieżka S.A. oświadcza, iż nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalną informację finansową (rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne), a skonsolidowany raport półroczny skrócone półroczne sprawozdanie finansowe (rozszerzony
skonsolidowany raport półroczny). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dy0zg

| | | FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ŚNIEZKA | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 39-102 | | Lubzina | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Lubzina | | 34a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 014 681 11 11 | | 014 682 22 22 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@sniezka.pl | | www.sniezka.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8181433438 | | 690527477 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Witold Waśko Wiceprezes Zarządu
2013-01-15 Bożena Tabian Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dy0zg

Podziel się opinią

Share
d1dy0zg
d1dy0zg