Trwa ładowanie...
d35zctw

ŚNIEZKA - Zakończenie skupu akcji własnych (24/2010)

ŚNIEZKA - Zakończenie skupu akcji własnych (24/2010)

Share
d35zctw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-29
Skrócona nazwa emitenta
ŚNIEZKA
Temat
Zakończenie skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zakończeniu skupu akcji własnych w celu umorzenia. W związku z upływem terminu zgody Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2009 roku (Uchwała nr 11/2009) skup akcji własnych został zakończony.W wyniku wykonania Uchwały NWZA Nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 roku oraz Uchwały ZWZA Nr 11/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku spółka nabyła łącznie 299 324 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 1 zł każda po średnie cenie 24,91 zł tj. za łączną kwotę 7,5 mln zł. Nabyte akcje stanowiły 2,16% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadały 299 324 głosom na WZA tj. 1,89% udziału w ogólnej liczbie głosów.Akcje w ilości 296 413 sztuk zostały nabyte po średniej cenie 24,85 zł i zostały umorzone na podstawie Uchwały ZWZA Nr 8/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku, akcje w ilości 2 911 sztuk zostały nabyte po średniej cenie 31,04 zł i zostały umorzone na podstawie Uchwały Nr 8/2010 ZWZA z dnia 21 czerwca 2010 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35zctw

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Piotr Mikrut Prezes Zarządu
2010-12-29 Bożena Tabian Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35zctw

Podziel się opinią

Share
d35zctw
d35zctw