Trwa ładowanie...
d45sdtf
d45sdtf
espi

SOCIALIZER S.A. - Zarząd Spółki Socializer S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy na...

SOCIALIZER S.A. - Zarząd Spółki Socializer S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23.10.2013 r. posiadali co najmniej 5% udział w głosach (23/2013)
Share
d45sdtf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2013 KNF
Data sporządzenia: 2013-10-24
Skrócona nazwa emitenta
SOCIALIZER S.A.
Temat
Zarząd Spółki Socializer S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23.10.2013 r. posiadali co najmniej 5% udział w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Socializer S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23.10.2013 r. posiadali co najmniej 5% udział w głosach:? 1. Grupa o2 posiadająca 426 000 akcji dających łącznie 426 000 głosów, co stanowiło 45.76 % ogólnej liczby głosów na WZA i 22.56 % głosów ogółem w Spółce. 2. Bartosz Majewski posiadający 195 280 akcji dających łącznie 195 280 głosów, co stanowiło 20.97% ogólnej liczby głosów na WZA I 10.34% głosów ogółem w spółce 3. Maciej Bielicki posiadający 165 229 akcji dających łącznie 165 229 głosów, co stanowiło 17.75% ogólnej liczby głosów na WZA I 8.75% głosów ogółem w spółce 4. Jerzy Drabent posiadający 114 514 akcji dających łącznie 114 514 głosów, co stanowiło 12.3 % ogólnej liczby głosów na WZA I 6.07% głosów ogółem w spółce

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Łukasz Misiukanis Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45sdtf

Podziel się opinią

Share
d45sdtf
d45sdtf