Trwa ładowanie...
d16r5f6
d16r5f6
espi

SONEL S.A. - Przydział Akcji Serii D SONEL SA (23/2011)

SONEL S.A. - Przydział Akcji Serii D SONEL SA (23/2011)
Share
d16r5f6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SONEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przydział Akcji Serii D SONEL SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy informuje, iż w dniu 22 listopada 2011r. - w związku z realizacją postanowień Uchwały nr 5/11.06.2007r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, Uchwały nr 12/11.06.2007r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki, Uchwały nr 7/11.06.2007r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki a także na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego SONEL SA, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą SONEL SA ? została zatwierdzona uchwała Zarządu z dnia 21.11.2011r. w sprawie przydziału 150.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D SONEL SA na warunkach i w celu realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2010. Akcje, o których mowa powyżej, przydzielone zostały w konsekwencji
wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii C SONEL SA przez posiadaczy ww. Warrantów Subskrypcyjnych. W ramach w/w przydziału osoby zarzadzające emitenta, które złozyły oświadczenie o Wykonaniu Warrantów, złożyły zapisy na akcje serii D SONEL SA oraz dokonały zapłaty ceny emisyjnej, otrzymały następujące ilości akcji: Krzysztof Wieczorkowski ? 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Jan Walulik ? 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii D SONEL SA wynosi 10 groszy za jedną akcję. Program Motywacyjny, na podstawie którego wyemitowane są akcje zwykłe na okaziciela serii D SONEL SA, został opisany w Prospekcie Emisyjnym Akcji serii E SONEL SA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SONEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SONEL S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
58-100 Świdnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stanisława Wokulskiego 11
(ulica) (numer)
(74) 85 83 800 (74) 85 83 809
(telefon) (fax)
sonel@sonel.pl www.sonel.pl
(e-mail) (www)
884-00-33-448 890236667
(NIP) (REGON)
d16r5f6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 KRZYSZTOF WIECZORKOWSKI PREZES ZARZĄDU
2011-11-23 JOLANTA DROZDOWSKA PROKURENT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16r5f6

Podziel się opinią

Share
d16r5f6
d16r5f6