Trwa ładowanie...
dwyes71
espi

SONEL S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. (2/2013)

SONEL S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. (2/2013)
Share
dwyes71
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-25
Skrócona nazwa emitenta
SONEL S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SONEL SA z siedzibą w Świdnicy, zgodnie z § 103, pkt 1, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), z późniejszymi zmianami, podaje terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. 1. Raporty kwartalne - za I kwartał 2013 roku ? 15 maja 2013 r. - za III kwartał 2013 roku ? 14 listopada 2013 r. Zgodnie z § 102 ust. 1 w/w rozporządzenia Emitent jest zwolniony z obowiązku publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku. Zgodnie z § 101 ust. 2 w/w rozporządzenia Spółka rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku. 2. Raport półroczny za I półrocze 2013 roku ? 30 sierpnia 2013 r. 3. Raport roczny za 2012 rok ? 21 marca 2013 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SONEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SONEL S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
58-100 Świdnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stanisława Wokulskiego 11
(ulica) (numer)
(74) 85 83 800 (74) 85 83 809
(telefon) (fax)
sonel@sonel.pl www.sonel.pl
(e-mail) (www)
884-00-33-448 890236667
(NIP) (REGON)
dwyes71

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Krzysztof Wieczorkowski Prezes Zarządu
2013-01-25 Jan Walulik Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwyes71

Podziel się opinią

Share
dwyes71
dwyes71