Trwa ładowanie...
d10b8ga
espi

SONEL S.A. - Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie ekonomicznej (1 ...

SONEL S.A. - Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie ekonomicznej (15/2014)
Share
d10b8ga
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SONEL S.A.
Temat
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie ekonomicznej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SONEL S.A. informuje, że w dniu 17.11.2014 Spółka otrzymała Decyzję Nr 331/IW/14 Ministra Gospodarki z dnia 13.11.2014 stwierdzającą nieważność zezwolenia Nr 97 z dnia 12 września 2006 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w części dotyczącej terminu obowiązywania zezwolenia. Zezwolenie było pierwotnie udzielone do dnia 29 maja 2017 roku, a w rezultacie wyżej wymienionej decyzji Ministra Gospodarki wygasa z upływem okresu na jaki została ustanowiona strefa, czyli aktualnie w dniu 31 grudnia 2026 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SONEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SONEL S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
58-100 Świdnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stanisława Wokulskiego 11
(ulica) (numer)
(74) 85 83 800 (74) 85 83 809
(telefon) (fax)
sonel@sonel.pl www.sonel.pl
(e-mail) (www)
884-00-33-448 890236667
(NIP) (REGON)
d10b8ga

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 JAN WALULIK WICEPREZES ZARZĄDU
2014-11-18 JOLANTA DROZDOWSKA PROKURENT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10b8ga

Podziel się opinią

Share
d10b8ga
d10b8ga