Trwa ładowanie...
dnbtfxh

Społka Bestu ma umowę z ING BSK na zakup portfela o wartości nom. 92,4 mln zł

Warszawa, 30.03.2016 (ISBnews) - Best I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (NSFIZ) zawarł z ING Bankiem Śląskim umowę zakupu portfela wierzytelności zabezpieczonych i niezabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej 92,4 mln zł za cenę 23,96 mln zł, podała spółka. 

Share
dnbtfxh

"Warunkiem zawieszającym przeniesienie na fundusz wszelkich praw i roszczeń związanych z wierzytelnościami objętymi umową jest zapłata przez fundusz ceny. Warunek ten został spełniony w dniu dzisiejszym, tj. 30 marca 2016 r. Z dniem zapłaty ceny fundusz nabył wierzytelności objęte umową ze skutkiem na dzień zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie.

Nabycie wierzytelności finansowane jest ze środków własnych fundusz, podano także.

Emitent poprzez Best Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych funduszu dających prawo do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu inwestorów.

dnbtfxh

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)

dnbtfxh

Podziel się opinią

Share
dnbtfxh
dnbtfxh