Trwa ładowanie...
d1tlvns

Spółka Trans Polonii złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia Orlen Transport

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - TP - spółka z grupy kapitałowej Trans Polonia - złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Orlen Transport, podał Urząd.

Share
d1tlvns

Wniosek wpłynął 14 grudnia br., sprawa jest w toku.

"Planowana koncentracja dokonywana będzie na podstawie art. 13. ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. z 2015 r., poz. 184) i polegać ma na przejęciu przez TP sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie kontroli nad Orlen Transport S.A. z siedzibą w Płocku" - czytamy w komunikacie.
TP Sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej Trans Polonia, która działa w obszarze transportu i logistyki płynnych surowców chemicznych, mas bitumicznych i płynnych produktów spożywczych. Obszar działalności spółek należących do grupy kapitałowej Trans Polonia ma zasięg europejski.

Orlen Transport S.A. należy do grupy kapitałowej PKN Orlen i jest dostawcą usług transportu drogowego paliw, w tym: benzyny, oleju napędowego, JET oraz LPG. Prowadzi działalność głównie na terenie Polski, jak również na terenie UE.

d1tlvns

W połowie listopada br. Trans Polonia, ze swoją spółką zależną TP, zawarły z PKN Orlen warunkową umowę zobowiązującą, na mocy której Orlen sprzeda TP spółkę działającą pod firmą Orlen Transport. Jak podano wówczas, łączna cena zakupu wszystkich 100% akcji Orlen Transport wynosi 84,54 mln zł, przy czym po zawarciu rozporządzającej umowy może ona zostać skorygowana o zweryfikowany dług netto oraz kapitał obrotowy obliczone zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł.

(ISBnews)

d1tlvns

Podziel się opinią

Share
d1tlvns
d1tlvns