Trwa ładowanie...
d4l4wad

Spółka zal. PBKM ma wyrok sądu uchylający decyzję o zapłatę zaległych odsetek 

Warszawa, 27.04.2016 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) powziął od zarządu spółki zależnej - Krio Intézet Zrt. z siedzibą w Budapeszcie informację o wydaniu 26 kwietnia przez sąd administracyjny w Budapeszcie wyroku uchylającego decyzję Regionalnej Generalnej Dyrekcji Podatkowej Węgry Centrum z 10 grudnia 2014 r., nakazującej Krio zapłatę 117,6 mln HUF (ok. 1,6 mln zł) tytułem zaległego podatku VAT za rok 2011 oraz 31,6 mln HUF (ok. 0,4 mln zł) tytułem odsetek, podała spółka.

Share
d4l4wad

"W decyzji węgierskie władze podatkowe zakwestionowały powszechnie uznawane zwolnienie z VAT dla usług medycznych wykonywanych przez Krio. Dla ograniczenia ryzyka podatkowego Krio dokonało w związku z decyzją korekty deklaracji VAT za lata 2012-2014" - czytamy w komunikacie.

Wyrok jest prawomocny, zaś Regionalnej Generalnej Dyrekcji Podatkowej Węgry Centrum przysługuje prawo złożenia apelacji (jednakże przedmiotem apelacji może być jedynie ewentualne naruszenie przez sąd administracyjny przepisów procedury sądowo-administracyjnej), podano także.

PBKM podało, że po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku nie wyklucza złożenia przez zarząd Krio korekt złożonych deklaracji podatkowych VAT, co będzie mogło mieć wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe PBKM, którego to wpływu spółka nie jest w stanie oszacować na dzień publikacji niniejszego raportu.

d4l4wad

Działalność grupy PBKM koncentruje się na pozyskiwaniu, przetwarzaniu (preparatyce) i przechowywaniu komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie osób fizycznych - rodziców spodziewających się dziecka (tzw. rodzinne bankowanie krwi pępowinowej lub bankowanie rodzinne). W skład grupy wchodzi 15 podmiotów, z których 8 prowadzi bank komórek i tkanek, 3 usługi diagnostyczne, 1 tzw. szpital jednego dnia i 1 działalność usługową na rzecz pozostałych spółek z grupy.

(ISBnews)

d4l4wad

Podziel się opinią

Share
d4l4wad
d4l4wad