Trwa ładowanie...
dc68ppx
dc68ppx

Spółka zależna wypłaciła W Investments 36,4 mln zł dywidendy w gotówce i akcjach

Warszawa, 26.11.2014 (ISBnews) - Zgromadzenie wspólników W Investments Limited, cypryjskiej spółki zależnej W Investments, zdecydowało o wypłacie na rzecz W Investments 36,40 mln zł dywidendy w formie pieniężnej i akcjach. Jednocześnie W Investments poinformowało, że sprzedało 81% udziałów W Investments Limited za 120 mln zł na rzecz obywatelki Federacji Rosyjskiej.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dc68ppx

"Zgromadzenie wspólników spółki zależnej podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy na rzecz spółki. Zgodnie z uchwałą postanowiono o wypłacie na rzecz spółki dywidendy w kwocie 36.395.724,00 zł, przy czym kwota 10.946.440,54 zł zostanie wypłacona w formie pieniężnej, natomiast kwota 25.449.283,46 zł poprzez przeniesienie na spółkę akcji posiadanych przez spółkę zależną w spółkach publicznych (m.in. akcje Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie w liczbie 14.698.362 sztuk). Przeniesienie własności akcji nastąpiło w dniu wczorajszym" - głosi komunikat.

Spółka poinformowała także o zawarciu umowy z Evgeniyą Aleksandrovną Rusakovą, obywatelką Federacji Rosyjskiej.

"Przedmiotem umowy jest sprzedaż 810 udziałów spółki zależnej, o wartości nominalnej 2,00 euro każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1.620,00 euro. Zbyte udziały stanowią 81% kapitału zakładowego spółki zależnej. Po dokonaniu sprzedaży spółka posiada 190 udziałów w spółce zależnej, stanowiących 19% kapitału zakładowego spółki zależnej i uprawniających do takiej samej ilości głosów na zgromadzeniu wspólników spółki zależnej. Udziały zostały sprzedane za cenę wynoszącą 120.000.000,00 zł. Zgodnie z umową zapłata ceny nastąpi najpóźniej do dnia 20 listopada 2015 roku i może być uregulowana w transzach. Wartość ewidencyjna zbytych udziałów w księgach rachunkowych spółki wynosi: 137.000.000,00 zł." - czytamy dalej.

dc68ppx

Dom Maklerski W Investments S.A. jest niezależną firmą inwestycyjną, która oprócz licencji na prowadzenie działalności maklerskiej jest zarządzającym w trzech funduszach, które inwestują środki m.in. w ziemię rolną, Private Equity, ekskluzywne domy seniora. DM WISA jest częścią grupy W Investements S.A., która angażuje się w rozwijanie przedsięwzięć typu greenfield, jak również w inwestycje private equity oraz venture capital.

(ISBnews)

dc68ppx

Podziel się opinią

Share
dc68ppx
dc68ppx