Trwa ładowanie...
d42ce0p

Sprzedaż netto funduszy Pioneer Pekao TFI wyniosła ponad 130 mln zł w styczniu

Warszawa, 06.02.2015 (ISBnews) - Sprzedaż brutto funduszy i subfunduszy Pioneer przekroczyła kwotę 0,5 mld zł, zaś sprzedaż netto ponad 130 mln zł w styczniu 2015 r. Wciąż najpopularniejsze były fundusze pieniężne i gotówkowe, widać coraz większe zainteresowanie klientów funduszami z udziałem akcji, szczególnie tych z ekspozycją na globalne rynki akcji, poinformowała spółka.

Share
d42ce0p

"Podobnie jak w ubiegłych miesiącach, największym zainteresowaniem w styczniu 2015 roku cieszyły się subfundusze o niskim profilu ryzyka. Liderem sprzedaży netto został Pioneer Pieniężny, który pozyskał ponad 84 mln zł nowych środków. Wysokie, dodatnie saldo wpłat i umorzeń zanotował również Pioneer Pieniężny Plus (ponad 56 mln zł) oraz Pioneer Gotówkowy, do którego klienci wpłacili ponad 47 mln zł nowych środków" - czytamy w komunikacie.

Od pewnego czasu inwestorzy jednak coraz przychylniej spoglądają na fundusze inwestujące część swoich portfeli na rynkach akcji, szczególnie te, oferujące zarówno globalny zasięg, jak i dużą dywersyfikację portfela. Sprzyjają temu zarówno bardzo dobre wyniki historyczne osiągnięte dotychczas przez te fundusze zarówno w krótkim, jak i długim terminie, jak również perspektywy dalszego dynamicznego wzrostu, rysujące się przed konkretnymi już gospodarkami czy rynkami akcji, podkreśla firma.

"Cały czas obserwujemy sytuację, w której wielu inwestorów zniechęconych niskim oprocentowaniem lokat i depozytów bankowych szuka możliwości inwestycyjnych przynoszących wyższą stopę zwrotu. Stąd tak duże i niesłabnące zainteresowanie naszymi funduszami pieniężnymi czy obligacyjnymi. Jednak w przeciwieństwie do roku ubiegłego widać już coraz wyraźniej grupę inwestorów poszukujących rozwiązań inwestycyjnych w ramach funduszy z szeroko zdywersyfikowanymi portfelami inwestycji i lokującymi środki w różnych regionach świata. Przekłada się to na większe niż dotychczas zainteresowanie naszymi funduszami inwestującymi na amerykańskim czy europejskim rynku akcji, ale również w Azji, np. w Chinach" - powiedział prezes Krzysztof Lewandowski, cytowany komunikacie.

d42ce0p

Wśród nich bardzo dobrymi wynikami może pochwalić się subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich, który w okresie ostatnich 12 miesięcy uzyskał 27,89% stopę zwrotu, Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, który przyniósł stopę zwrotu na poziomie 24,96%, Pioneer Strategii Globalnej ze stopą zwrotu na poziomie 11,45%, czy też Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, który zyskał 8,84%.

Na koniec stycznia 2015 roku aktywa funduszy i subfunduszy Pioneer wyniosły 17,46 mld zł.

(ISBnews)

d42ce0p

Podziel się opinią

Share
d42ce0p
d42ce0p