Trwa ładowanie...
dst4lbu

SPV Getin Noble Banku wyemituje obligacje o wartości 1,2 mld zł

Warszawa, 20.11.2015 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) zawarł umowy w ramach sekurytyzacji portfela wierzytelności leasingowych, które mają na celu pozyskanie średnioterminowego finansowania poprzez niepubliczną emisję przez GNB Leasing Plan Limited jako SPV obligacji o wartości 1,2 mld zł, podała instytucja.

Share
dst4lbu

W ramach pierwszej w umów GNB sprzedał wierzytelności leasingowe o wartości ok. 1,9 mld zł do GNB Leasing Plan Limited z siedzibą w Dublinie za cenę pozostającego do spłaty salda kapitałowego. Podmiotami biorącymi udział w tej umowie były również spółki Getin Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Getin Leasing Spółka Akcyjna 2 S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Getin Leasing Spółka Akcyjna 3 S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu.

"Transakcja ma na celu pozyskanie przez emitenta średnioterminowego finansowania poprzez niepubliczną emisję przez spółkę SPV obligacji o wartości 1 200 000 000,00 złotych zabezpieczonych poprzez zastaw rejestrowy na majątku SPV, w szczególności na wierzytelnościach wynikających z umów leasingowych" - czytamy w komunikacie.

Na oprocentowanie emitowanych obligacji składać się będzie marża w wysokości 1,2% i WIBOR (3M).

dst4lbu

"Struktura transakcji przewiduje ok. 3-letni okres rewolwingowy, w którym emitent będzie miał prawo zbycia dalszych wierzytelności z portfela wierzytelności leasingowych, co pozwoli na wydłużenie okresu, na jaki pozyskane zostało finansowanie. Tempo spłaty obligacji uzależnione jest od faktycznego tempa spłaty wierzytelności (pass-through structure), zaś planowany termin pełnego umorzenia obligacji to 20 października 2020 roku" - czytamy dalej.

GNB zawarł także umowę, w ramach której udzieli SPV pożyczki podporządkowanej o wartości 800 mln zł, z początkowym wykorzystaniem na kwotę ok. 700 mln zł.

"Celem pożyczki jest sfinansowanie zakupu wierzytelności w części, w jakiej nie zostanie on sfinansowany przez emisję obligacji przez SPV. Pożyczka będzie podporządkowana w stosunku do uprzywilejowanych i zabezpieczonych obligacji. Płatność odsetek od pożyczki będzie następować w ramach płatności kaskadowych ze środków posiadanych przez SPV, zaś spłata kapitału będzie miała miejsce dopiero po pełnym umorzeniu obligacji. Pożyczka nie jest zabezpieczona" - napisano.

Odsetki od pożyczki składać się będą z marży w wysokości 1,5% oraz stopy WIBOR (3M).

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego.

(ISBnews)

dst4lbu

Podziel się opinią

Share
dst4lbu
dst4lbu